Leontodon autumnalis ssp. taraxaci    Svart höstfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

IDRE

Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ), ~refl~ ,äng, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)

Dalarnes Flora