Lemna minor    Andmat


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stilla vatten, allmän i södra delen av socknen , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), dammkant, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.), (12G 7c , [6687229, 1510734] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), dike, 2014 (DABS)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), blöt gräsmark, 2013 (DABS)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), vatten i vattendrag, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ), grund strand, t.riklig o flerst. , 1990 (JEd)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ), dike, 2011 (DABS)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497927] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Trollbacken (12F 9i , [6698700, 1492788] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Finns överallt t.ex.Gränghammarsån (12F 8g , ), allmän , 1989 (THe)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärn, 2015 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ), myr, 2018 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), dammen, 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), strandkant, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67087, 14927] ), ~refl~ ,mossens centrala våtdel, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ), eutrof å, 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), ~refl~ ,sumphål, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö NO om kapellet (13F 3j , [67195, 14977] ), diken mot åkermark, rikl! , 1988 (JEd)
SV om Stämshöjen Ö om ån (13F 4j , [67209, 14979] ), i småpölar v-åkermark, 1988 (JEd)
ASPEBODA

Faxen Vassbo (13F 2h , [6712220, 1485060] ), välgödslad bäck, 2014 (MNo)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ), dammkant, 2011 (DABS)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ), sumpmark vid åker, 1989 (JEd)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa NO om reningsverket (13F 4j , [67221, 14987] ), eutrofa smågölar int.åkermark, 1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Gråsala v.Bytjärnens NV-ände (13F 6j , [6733, 1499] ), eutrof tjärn,stränder o diken, rikl. , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ), dike, delvis vattenfyllt, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ), 1988 (JEd)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
N om mossen, Österbyn (13G 7b , [6738190, 1507390] ), dike, rel rikligt, annars mindre vanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Skuthamn (artp.), (12F 4d , [6671160, 1465470] ), 2 m˛ , 2018 (Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67135, 14623] ), damm, rikligt , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ), sjö, rikligt , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714640, 1462380] ), skogskärr med hästsvans, rikligt , 2003 (IPt)
Präst-Olles (artp.), (13F 2c , [6714660, 1463510] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Svedjan (13F 2c , [67149, 14623] ), i bäck, t.rikligt , 2003 (IPt)
Grånssjön (13F 3c , [6717780, 1461280] ), strand, 1996 (JMa)
Österfors (13F 4b , [67201, 14570] ), kärr mot älven, rikl. , 1990 (JEd)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733904, 1474603] ), 2019 (JJa)
Rappsmälingens NV-sida (13F 6g , [6734, 1481] ), strandkärr m.vass, 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ), tomtmark, 2019 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736965, 1482063] ), strand, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Österviken (13F 6a , [67333, 14549] ), i vatten vid stranden, ganska många ex , 1985 (MKp)
Ullvi v.älven (13F 6b , [67328, 14589] ), korvsjö m.vattenstjärna, ymnig , 1988 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731030, 1461050] ), dike, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Gärdsjölindorna,SO Baggetorp (14F 1d , [67563, 14686] ), vattengrop intill brukningsväg o åkerrösen, ymnig , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67565, 14690] ), dike, riklig , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, "Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ), dike i f.d. torvtäkt, fåtal , 2010 (GHa)
Mellan Draggen och Mjöbergsänget (14F 4b , [67715, 14591] ), sönderkörd källa i kalhygge, enstaka , 2017 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14679] ), kanten av göl, rikligt , 2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ), damm, ymnigt , 2017 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ), damm, rikligt , 2018 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Sinksjön, vid f.d. Änderåsens soptipp (14F 3d , [67686, 14677] ), uppdämd å med leriga gölar, riklig , 1985 (TLj)
Änderåsen ,eft.vägen mot Mödalen (14F 3d , [67694, 14669] ), ankdamm,eg.branddamm, riklig , även blommander !! , 1985 (TLj)
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ), vattenbryn, rikligt , 2001 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), vattenfylld grop i kalktipp, rikl. , 1998 (GHa)
N änden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ), sjöstrand, fåtal , 1997 (GHa)
Gulleråsen, Knapp Lennarts dammn (14F 4d , [6772220, 1466250] ), damm, flertal , 2018 (GHa)
Hemigårdarna - Bysjön (14F 4d , [67728, 14666] ), f.d. ängsmark i avskrädesfylld göl, 1 m2 , 1985 (TLj)
Bysjöån (14F 4d , [67734, 14667] ), försumpat änge, ymnigt, ca 100 kvadratmeter , 2014 (GHa)
ORE

Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ), åsgropstjärn, rikligt , 2013 (GHa)
Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6777070, 1466670] ), damm ( f.d. fiskodling), rikligt , 2013 (GHa)
ORSA

Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, riklig , 2013 (LBr)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776526, 1436087] ), 1997 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.), (14E 5h , [6777994, 1435716] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778186, 1435722] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
SOLLERÖ

Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757043, 1433895] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ), sjö, 2012 (BOr)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), 10 m˛ , 2020 (Bengt Oldhammer)
Hemus, Österdalälven (artp.), (14E 3f , [6766707, 1429912] ), noterad , 2020 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), i tusental , 1990 (Bengt Oldhammer)
NV om Färnästjärn (14E 3h , [6766920, 1436450] ), ~refl~ ,skogsvägkant , vattenhåla, 2010 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Klosstjärnsbäcken (artp.), (12E 3f , [6666900, 1425521] ), bäck, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)

Dalarnes Flora