Ledum palustre    Skvattram


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), myrar, allmän , 1995 (PDm)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.), (12G 6i , [6681808, 1544423] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1984 (Thomas Rafstedt)
FOLKÄRNA

St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.), (12G 2d , [6664008, 1518939] ), myrkomplex/sumpskog, 1989 (Fritz Eriksson)
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ), myrkant, 2011 (IPt & SJa)
HEDEMORA

Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.), (12F 5i , [6677854, 1493029] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1993 (Jenny Lonnstad)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.), (12G 4a , [6672431, 1504162] ), mossekomplex/svagt välvd mosse, 1984 (Thomas Rafstedt)
HUSBY

Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694775, 1530428] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), myr, 2014 (DABS)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Tyllingen, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704342, 1513210] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704342, 1513210] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ), dikeskant, 2013 (DABS)
Skyberget (artp.), (13G 1d , [6706958, 1518166] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6708459, 1521587] ), topogent kärr/topogent kärr, 1988 (LBr)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ), ~refl~ ,myr, skvattramdominerad, 2003 (NGu)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.), (13G 2c , [6711624, 1514706] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.), (13G 2c , [6711772, 1514824] ), 2014 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6687151, 1498553] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), myrkant, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ), myr, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant nära myr, 2013 (IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), myrkant, 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ), myr, 2018 (SNy)
Flogen (artp.), (13F 1d , [6705860, 1466030] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), myrmark, 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ), myr, 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.), (13F 2f , [6714456, 1475746] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Mörtsjöklack SV (artp.), (13F 3e , [6715408, 1471848] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), skogsmark mot damm, 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ), myr, 2018 (SNy)
Tälnbäcken (artp.), (13F 3f , [6715350, 1476670] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ), fattigkärr och laggskog, spridd , 2017 (LBr)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1993 (Kristoffer Hylander)
Koparvet (artp.), (13G 2a , [6714556, 1500595] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ), fattigkärr, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ), liten myr, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ), myrmark, 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Smålokarna N Norra Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720838, 1487469] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Kärret NV Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720859, 1487643] ), blandmyr (aapamyr) i myrkanterna, noterad , 2017 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.), (13F 4h , [6721107, 1486364] ), myr, noterad , 2017 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.), (13F 4h , [6722517, 1485560] ), 2015 (Per Johansson)
Solbacka (artp.), (13F 4j , [6721446, 1497122] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ), dammkant, 2011 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ), sankmark, 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ), vägkant/skogsmark, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ), sjöstrand, 2012 (DABS)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.), (13G 6d , [6730837, 1519996] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.), (13F 7j , [6739000, 1497230] ), noterad , 2016 (Ulf Gärdenfors)
Svedstjärnen, V om (artp.), (13G 5a , [6729080, 1502643] ), kärr med torvgravar, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.), (13G 5a , [6729509, 1503578] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.), (13G 6b , [6731358, 1505833] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet (13G 7b , [6736000, 1506580] ), mosse, rel rikligt , 2008 (JWk)
Vassmyren 400 m N om (artp.), (13G 7f , [6736273, 1527767] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742533, 1504503] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, 600m S om (artp.), (13G 8b , [6743637, 1508863] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ), myrmark, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.), (13G 9e , [6749512, 1520255] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Hynsan öster om (artp.), (14G 0c , [6753660, 1514975] ), skogsmyr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), sjö/strand/ myr, 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), myr, 2010 (Gunnel Sundberg)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ), myr med gungfly mot tjärn, 2009 (DABS)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754260, 1495158] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768437, 1497508] ), tallmosse, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.), (14G 1a , [6755834, 1501376] ), blandmyr (aapamyr), noterad , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N. Näset. (artp.), (12F 0f , [6651016, 1479130] ), tallmyr, noterad , 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ), ~refl~ ,torvmark - flyttuva, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650213, 1491516] ), mossplan, 2013 (GJn)
NORRBÄRKE

Uvberget, Morgårds (artp.), (12F 4f , [6671690, 1475370] ), 2010 (Arvid Landgren)
LUDVIKA

Atlasruta (12F 3b , [66680, 14598] ), ~refl~tronställe, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Sultentjärn (12F 5c , [66786, 14605] ), ~refl~ ,bäckutlopp och blandskogbeväxt kärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ), myr, 2018 (IPt & SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/excentrisk mosse, 1993 (LBr)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ), ~refl~ ,myrkant, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ), skogsvägsdike mot myr, 2011 (JOs)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Stormran (12F 7b , [6689346, 1456348] ), myr, 2016 (IPt)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ), myr, 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ), myr, rikligt , 2008 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67090, 14572] ), skog, allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ), liten myr, 2010 (IPt)
Ändlösbergssjön (artp.), (13F 1d , [6708290, 1465110] ), 1 , 2011 (Johan Niss)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ), våtmark i blandskog, 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ), ~refl~ ,myr med liten tjärn, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711793, 1459259] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ), sjöstrand,skogsmark, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ), vägslänt/ blandskog, 2017 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Råmyran (13F 3c , [6718754, 1464285] ), myr, 2011 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), myr, 2014 (IPt)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.), (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ), sumpmark/kärr, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ), blöt skogsmark, 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Bottentjärn (13F 7g , [6736940, 1484990] ), fuktig strandkant, 2001 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), fuktig vägkant, 1997 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ), dike, 2011 (JJa)
Lurån 300 m nedströms Utgrycken (13F 7i , [6737420, 1490470] ), gles barrskog, enstaka , 2015 (GHa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ), myr, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsån, myren, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739782, 1438256] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kollsjömyren 3 km VSV Lundbjörken (artp.), (13E 8h , [6740520, 1437069] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (Thomas Rafstedt)
Siljansnäs Naturum (artp.), (13E 8j , [6741835, 1448304] ), 2015 (Mathias Theander)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ), blandkärr, 2015 (HLe)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ), myrkant, 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ), myr, 2010 (IPt)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716330, 1448780] ), slänt mot skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ), myr, 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.), (13F 5a , [6728406, 1450667] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (Thomas Rafstedt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ), ~refl~ ,våt sumpmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737680, 1455151] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), myrmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ), myrmark, 2012 (JJa)
Hyttkvanrsån (artp.), (13F 7e , [6736262, 1470716] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ), väg vid bergtäkt, 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), strandkant, 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), mossar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Slättbergsgruvan (13F 8d , [67405, 14683] ), tallskog, spridd , 2014 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.), (14F 1a , [6755374, 1453044] ), 2013 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ), gles barrskog nära tjärn, flertal , 2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746390, 1467760] ), myr, t.rikligt , 2008 (JJa & IPt)
Högolsberget (14F 0c , [67503, 14639] ), gles barrskog, flertal , 2014 (GHa)
Motorstadion (artp.), (14F 0d , [6751634, 1467279] ), noterad , 2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.), (14F 1c , [6759053, 1464519] ), obestämbar myr/mosse av nordlig typ, 1986 (LBr)
Nedre Gärdsjö, "Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ), f.d. torvtäkt, rikligt , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.), (14F 1d , [6757210, 1468690] ), näringsrik fuktig lövskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.), (14F 1g , [6758412, 1480977] ), våtmarkskomplex/mosse av nordlig typ, 1988 (LBr)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), sluttande kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.), (14F 2b , [6763525, 1456159] ), svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ, 1986 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), liten myr, enstaka , 2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), sumpig strand, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Sandviksberget (14F 3g , [67652, 14805] ), ungskog, enstaka , 2018 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67670, 14815] ), ~refl~ ,blockig strand, enstaka , 2008 (GHa)
Strupen (14F 3h , [67650, 14874] ), myrkant, enstaka , 2013 (GHa)
"Tyskens" gamla koja vid Enbärstjärn (14F 4c , [67705, 14620] ), gles tallskog, rätt rikligt , 2014 (GHa)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67826, 14874] ), myr, väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
BODA

Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ), ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67652, 14724] ), myr, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ), myr, tio-tals, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ), ~refl~ ,liten tjärn., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ), ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ), kanten av myr, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ), ~refl~ ,strandzon, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ), gles barrskog, enstaka , 2014 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67757, 14693] ), fuktiga ställen på tallhed, spridd , 2009 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67758, 14718] ), ~refl~ ,myr med gles tallskog, väl spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ), f.d. torvtäkt, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Äsplok (14F 6c , [67822, 14610] ), myr, ofantliga mängder , 2011 (GHa)
Stormyren (14F 6d , [67827, 14696] ), myr, spridd i hela rutan , 2008 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67832, 14697] ), strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Löming (artp.), (14F 6d , [6783453, 1469494] ), skvattramtallskog längs hela strandkanten, cirka 10-20 meter bret , 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.), (14F 6d , [6784533, 1469485] ), skvattramtallskog på flera ställen, 2014 (Bengt Oldhammer)
Skärbäcken (14F 6e , [67830, 14702] ), myr, enstaka , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14810] ), myr, 2007 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ), strandsnår/myr, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, rätt rikligt , 2017 (GHa)
Näset, Tjärnmyren (14F 7c , [67867, 14625] ), myr, rikligt , 2017 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ), barrskog, spridd , 2014 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ), myr, väl spridd , 2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ), sankmark, rikligt , 2017 (GHa)
Hundtjärnen (14F 7f , [67890, 14797] ), myr, rikligt , 2012 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ), myrkant, rikligt , 2018 (GHa)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [6791270, 1461900] ), barrskog i kanten av myr, flertal , 2013 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ), ~refl~ ,myr, rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Hålåheden (14F 9b , [67955, 14599] ), surdtrag i blockrik tallskog, rikligt , 2014 (GHa)
Floten (artp.), (14F 9c , [6795336, 1462179] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Floten (14F 9c , [67954, 14624] ), myr, rikligt , 2017 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67956, 14600] ), surdtrag i blockrik tallskog, rikligt , 2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ), stränder och myrkanter, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Slaggbromyren (14F 9g , [67951, 14834] ), myr, rikligt , 2011 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ), strandsnår, fåtal , 2014 (GHa)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), stränder, myrkanter, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Den östra av Ljustjärnarna (15F 1c , [68055, 14625] ), gles tallskog vid tjärn, ymnigt , 2010 (GHa)
Mellam Bondjämnaren och Svartjämnaren (15F 2d , [6811278, 1465850] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
Nordväst om Stor-Ejen (artp.), (15F 2d , [6814216, 1466699] ), noterad , 2017 (Ville Pokela)
Aspa (15F 2e , [68131, 14716] ), övergiven odling på myr, flertal , 2012 (GHa)
Mellan Lång- och Ovanjämnaren (15F 3d , [6815488, 1465067] ), skogsmark , värdefull skogsbäck, 2005 (JHe)
St.Jerkolamm (15F 3d , [6818583, 1465262] ), skogsmark översvämning, 2005 (JHe)
ORSA

Näset, Orsa. (artp.), (14E 5g , [6775368, 1434857] ), 2015 (Lars Bruks)
Böneskogen,Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778186, 1435722] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), hygge, rikligt , 2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ), kanten av myr, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.), (14F 7a , [6789354, 1451923] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, sparsamt , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Hamptjärn ca 300 m NV (13E 6c , [6734780, 1413730] ), ~refl~ ,tallmosse, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.), (13E 8h , [6743763, 1435981] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1986 (Thomas Rafstedt)
Sollerön camping vid stugbyn (artp.), (14E 0g , [6754778, 1434133] ), fuktig skogsmark, 2014 (Kerstin Frostberg)
Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757832, 1432753] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0d , ), myrar och sumpskog, allmän , 1982 (Göran Thor)
Vikavägen (artp.), (14E 2f , [6762004, 1428561] ), noterad , 2017 (Helena Brus)
Lomsmyren-Sälemyr 4 km SV Mora k:a (artp.), (14E 2f , [6763850, 1428297] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1986 (Thomas Rafstedt)
Zornvägen (artp.), (14E 2g , [6763486, 1431894] ), noterad , 2016 (Ingvar Blomgren, Vasti Blomgren)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (Louise Grundeus)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763680, 1448930] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.), (14E 2j , [6764093, 1446358] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Färnästjärnen (14E 3h , [6766950, 1436540] ), ~refl~ ,myrkant, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna, 500 m SV Lövtjärnarna (14E 3j , [6769417, 1448307] ), vägdike, 2017 (IPt & SNy)
Lisshed, Alderängarna (artp.), (14E 4e , [6771024, 1424575] ), tallhed, 3 m2 , 2011 (Joakim Ekman)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Draggflot (14F 4b , [67715, 14571] ), rismosse, 2000 (DABS)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
VENJAN

Storhässjen (14D 0j , [6750, 1399] ), tallmossar, fl. , 1989 (TLj & LBr)
ÄLVDALEN

Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mellan Lövsjön-Lövsjötjärnen (12E 1h , [66558, 14354] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6680222, 1416632] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
FLODA

Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ), myr, 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ), skogsbilvägkant mot myr, 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ), myrkant mot skog, 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ), myr, 2011 (IPt)
Småtjärnarna (artp.), (13E 1g , [6708998, 1434535] ), mosse med tall, noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ), vägdke, 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), myr och sjö, 2018 (IPt)
NÅS

Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ), fattigkärr, 2016 (HLe)
Rostbergsmyran N delen (artp.), (13E 1e , [6705138, 1423800] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
JÄRNA

Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Hästmyran (13E 1d , [6705350, 1419060] ), mosse, 2016 (HLe)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707230, 1419758] ), myrkomplex/platåformigt välvd mosse, 1985 (Thomas Rafstedt)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ), ~refl~ ,fattigkärr, 2009 (HLe)
Idbäcksmyrarna 2 km VNV Vansbro (artp.), (13E 2c , [6712339, 1410604] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattmorkölen N delen (13E 3b , [6715212, 1406827] ), ~refl~ ,mosse, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Trolltjärnen (13E 3c , [6719238, 1411275] ), ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly, 2009 (HLe)
Mellan andra och tredje stugan från söder, väster om vägen vid Olarsvallen. (13E 4b , [6723334, 1408637] ), ~refl~ ,tallmosse, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ), ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
700 m N om Maberg (13D 1g , [6706900, 1383920] ), myr, 2011 (LEf)
Kölingen (13D 1g , [67094, 13830] ), myr, 3 kvm , 2018 (AOl)
NO om S.Lömberget (13D 1h , [6707520, 1388970] ), myr, 2011 (LEf)
Norr Östentjärn (artp.), (13D 1i , [6705766, 1392504] ), 50 plantor/tuvor , 2016 (Lars Efraimsson)
Skörberget (13D 4h , [67241, 13867] ), ~refl~ ,skogs- och myrmark, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Söder om Vallsjöselen upp mot Ryfallsklacken (13D 5h , [6729770, 1385170] ), myr, ca 25 ex , 2007 (AOl)
300m väst Lus-Larsbäcken (13D 6h , [67304, 13893] ), skogsmyr, rikligt på en yta av 25 * 50m , 2013 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6741080, 1392310] ), myrkant, 1 ex , 2008 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
LIMA

Åtkölen (13D 9c , [6745, 1362] ), myrholme, ca 4 m2 , 1994 (KPe)
Ö om Sulltjärnmyran (13D 9c , [6747, 1364] ), myrholme, ca 3-4 m2 , 1994 (KPe)
1 km SO om Rörmyran (14D 0e , [6750000, 1374820] ), myrholme, 1 st (stor buske) , 1993 (KPe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnastugan (artp.), (15D 5d , [6826801, 1369470] ), noterad , 2017 (Andreas Grabs)
IDRE

Buruåsens naturreservat (artp.), (16C 5h , [6875927, 1337787] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)

Dalarnes Flora