Lathyrus tuberosus    Knölvial


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Solberga vid länsvägen 200 m V bron (13F 0h , [67000, 14887] ), vägdike, ett 10-tal m2 , 1990 (ABe o a)
STORA TUNA

Islingbybacken (artp.), (13F 1g , [6708257, 1481212] ), frisk gräsmark oslagen, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe V om sjön Saxen strax S om sydligaste gården (12F 2h , [66644, 14865] ), enligt markägaren har arten åtminstone under de senaste 70 åren ej odlats på platsen, riklig, 1983 (RNo) * i gräsmark strax utanför en äldre trädgård, troligen på mark som förr varit köksträdgård, ca 100 ex på en yta av ca 20 m2 , 1989 (TLj & LBr, JEd)
Saxe, mellan Saxen och byvägen S om sjön (12F 2h , [66645, 14865] ), rikligt , 1983 (RNo)
GRANGÄRDE

Björnhyttans avfallsanläggning (artp.), (12F 3b , [6668873, 1456720] ), 2013 (Thorild Jonsson)
Björnhyttans sopstation (artp.), (12F 3b , [6669275, 1457175] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Västansjö (artp.), (12F 6a , [6681400, 1452700] ), i backe intill en tomt., ej återfunnen, 1989 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora