Lathyrus sylvestris    Backvial


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66759, 15372] ), åsslänt, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bodmossen (12G 5j , [66779, 15477] ), vägkant, 2-3 ex , 1984 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66820, 15351] ), f.d. torpställe, 1 ex , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), vägslänt,skogssluttning, rikligt , 2015 (DABS)
GARPENBERG

Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ), vägren, ca 5 ex , 1989 (PDm)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ), relativt nygrävt vägdike, 1996 (ALe & PDm)
HEDEMORA

Ö Abels sjö efter väg till Matsbo fäbod (12F 5j , [66790, 14977] ), vägkant, klättrande I gran, 1 litet bestånd , 1989 (HPe)
STORA SKEDVI

Griggers klack (12G 8a , [66927, 15008] ), "sydberg; klipphällar etc.", ca 10m2+ spridda ex , 1991 (SJa)
Nyberget.Mörtaberget (13G 1b , [67080, 15053] ), bergrot,torr gräsmark, ~10 m2 , 1987 (TLj)
Mörtaberget (DFl-49), (13G 1b , [67080, 15054] ), rasbrant i sydberg, 2 hult om ca 2 m2 vardera , 1991 (SJa)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), blockterräng n. Sydstup, 100 kvm , 1986 (LBr)
GUSTAFS

Stabberget (12F 9h , [66970, 14884] ), SV-brant, rikligt , 1989 (SJa)
Stabberget (artp.), (12F 9h , [6697048, 1488358] ), 2011 (Janolof Hermansson)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tuna Hästbergs g:la gruva ( 14 03 - 14 05 ) (12F 8d , [66914, 14654] ), botten av dagbrott, öppen torrbacke,snår, rikl. , 1987 (AJs)
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ), på gammal kalkhaltig gruvvarp, rikligt , 1988 (SNy)
VIKA

Hällsjö gruva, längs vägen till gruvan (artp.), (13F 0j , [6704794, 1496636] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.), (13F 4h , [6722113, 1488099] ), 2013 (Per Johansson)
SUNDBORN

Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ), sydberg, sparsamt , 1985 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Böle (artp.), (13G 8b , [6740241, 1506416] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Våckleberget (artp.), (14F 0j , [6753071, 1496055] ), lågörtgranskog rörlig markyta i brant sluttning, 2015 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksnäs på åsen (12F 0i , [6654290, 1494190] ), björkhage, ~4m2 , 1989 (TLj & LBr)
S Hemmings, V Långsjön (12F 3i , [66697, 14924] ), hällmark, rikligt , 1988 (SJa)
Hemmingskullen ca 2 km SV Gläfse (12F 3i , [66697, 14925] ), sydexp.grönstens'knalle' (peridotit), rikl. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Näsberget (Hemmings) (12F 3i , [6669736, 1492471] ), rikligt förekommande på södra sidan av berget, rikligt , 2003 (ALu)
Gläfsbergets SV-sluttning (12F 3i , [6669787, 1493170] ), sv-sluttning luckig skog med ganska gott om asp, enstaka , 2003 (ALu)
Hemmingskullen.Bergkulle 350 m SO om Hemmings (12F 3i , [66698, 14925] ), runt klippor, rikligt , 1981 (RNo)
Trollberget N om gml körväg (12F 4i , [66701, 14949] ), S läge på gml hygge i körväg, t.rikl. , 1990 (ALu)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670875, 1498304] ), so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt, enstaka , 2004 (ALu & TPe)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670898, 1498275] ), so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt, enstaka , 2004 (ALu & TPe)
Kvarnberget SO-sluttning (12F 5i , [6675519, 1494145] ), so-sluttning med inslag unga tallar, rikligt , 2003 (ALu)
Kvarnberget SO-sluttning (12F 5i , [6675616, 1494528] ), so-sluttning med inslag av gamla tallar och björkar, rikligt , 2003 (ALu)
Harkranksbergets Ö-sida (DF), (12F 5i , [66757, 14946] ), blockrik sluttning, rikl. , 1990 (ALu)
LUDVIKA

Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666841, 1460385] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Lyviksberget (artp.), (12F 4c , [6671718, 1464772] ), vägslänt, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4c , [6671730, 1464990] ), vägkant, 100 m2 , 2009 (Janolof Hermansson)
Skuthamn (artp.), (12F 4d , [6670839, 1465495] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), i landsvägsdike nedanför sydbrant, täcker ca 5 kvadratmeter , 1986 (HWk)
GRANGÄRDE

300 m SV Stormyran (12E 8j , [66909, 14453] ), gläntig blandskog, 2001 (DABS)
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [6689, 1466] ), östra lundartade sluttningar, 1988 (SNy)
Limberget,S kanten av anr.verks.ruinen (12F 7d , [66898, 14663] ), kalkhaltig slig-grus, ca 10 ex. , 1987 (AJs)
Limberget,N om anr.verks.ruinen .flera ställen (12F 7d , [66899, 14663] ), kalkhaltig slig-grus, 1987 (AJs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669640, 1421960] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)

Dalarnes Flora