Lathyrus palustris    Kärrvial


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Arnön, ca 1910-t (Sam) * öns östra del (DALH.1989), (12G 4i , [66730, 15400] ), fuktäng, enstaka ex , 1986 (PDm)
Kyrkbyn, ca 1850 (KRÖN.1831) * vid Bysjön, allmän 1910-t (Sam) * vid sjön (DALH.1989), (12G 5h , [66758, 15372] ), översvämningsområde, rikligt , 1989 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66758, 15372] ), fuktäng, rikligt , 1985 (PDm)
Hedesjön, ca 1910-t (Sam) * vid sjön (DALH.1989), (12G 5h , [66797, 15352] ), strandäng, , enstaka ex , 1989 (PDm)
Tyttbo, ca 1910-t (Sam) * troligen = Stadarna (DALH.1989), (12G 5j , [66758, 15495] ), våtäng, i stor mängd , 1987 (PDm)
Norrsundet, ca 1940-t (At) * Sundsbacken (DALH.1989), (12G 5j , [66763, 15494] ), tuvigt strandkärr, rikligt , 1986 (PDm)
Buskasjön (DALH.1989), (12G 6h , [66803, 15357] ), sumpig strand, fåtalig , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Utsund vid Igelåns utlopp (12G 3f , [66668, 15288] ), tidvis betade högstarrängar, rikligt , 1989 (LBr & TLj)
Bäsinge, ca 1930-t (Lr) * (12G 3g , [66678, 15309] ), fårbetad strandäng, , rikligt , 1989 (TLj & LBr)
Storgrundet (12G 3g , [6669, 1530] ), f d våtslåttermark, rikligt , 1985 (WENNERH.1985)
Mestaön (12G 4g , [66715, 15334] ), älväng, rikligt , 1985 (WENNERH.1985)
HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ), våt myr med spridda tallar, en stor grupp , 1991 (PDm)

Dalarnes Flora