Lathyrus niger    Vippärt


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Svensbo 200 m NO Björnberget (12G 2e , [66643, 15221] ), nygallrad SO-vänd asp-gransluttning, f d betes-mark, 14 ex , 1989 (LBr & TLj)
STORA SKEDVI

Uvbergets sydsida (13G 3c , [67186, 15106] ), i stenskravel nedanför stupet tillsammans med bl a backvial,, ca 25 ex 1986 (LBr) * ca 100 ex , 1990 (JEd)
Uvberget sydbrant (artp.), (13G 3c , [6718680, 1510553] ), nedanför klippvägg, 50 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (artp.), (12F 0e , [6651650, 1470955] ), frisk gräsmark betesmark, 20 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
SÖDERBÄRKE

Uvbergets V-sida nära sjön, mittemot Myggnäset (12F 0i , [6653524, 1492589] ), lundartad vegetation med mycket lövträd, 15-20 ex , 2003 (ALu)
Håltjärnsbergets SV-sida (12F 1i , [6656271, 1493434] ), blockrik SV-sluttning med gles blandskog, 15-20 ex , 2000 (ALu & TPe ,RNo)
Hälltjärnsberget, 1930-t (Lr) = Håltjärnsberget nedanför branten (12F 1i , [66563, 14933] ), 1965 (RNo) * nedanför den SV-exponerade branten, 6 ex , 1988 (ALu & TPe)
Hälltjärnsberget (12F 1i , [66564, 14934] ), dellokal till den tidigare, glänta i blandskog, 30 ex , 1990 (ALu & TPe)
V om Dalvik (12F 1i , [6658953, 1493740] ), lövdominerad bergsluttning mot NO (biotopskydd nu.), 15-20 ex ,återfynd , 2000 (ALu)
Dalvik nära gränsen till Västmanland (12F 1i , [66590, 14937] ), lövdominerad bergssluttning mot NO, ca 10 ex , 1990 (ALu & TPe)
Dalvik (12F 1i , [6659024, 1493777] ), o-sluttning luckig skog även getrams,blåsippor., rikligt , 2003 (ALu)
Gläfsbergets sydsluttning (DBS), (12F 3i , [66696, 14933] ), ängsmark,torr,sandig, ca 10 ex. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Gläfsbergets SV-sluttning (12F 3i , [6669777, 1493193] ), lövdominerad bergsluttning, 10 ex , 2003 (ALu)
Gläfsberget (12F 3i , [66699, 14931] ), 10ex , 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671095, 1471908] ), lågörtgranskog f d gruvområde, 2015 (Janolof Hermansson)
Blåkullbergen, 1950-t (Nmn) * västra sidan (12F 5h , [66759, 14854] ), västsluttning i blandskog, ca 15 ex , 1990 (ALu & TPe)
Blåkullbergets V-sluttning (12F 5h , [6675974, 1485391] ), sv-sluttning luckig skog, 10 ex , 2003 (ALu)
LUDVIKA

Sörvik, badplatsen vid reningsverket (artp.), (12F 4c , [6674473, 1463315] ), lågörtbarrskog exponerad stig med stenig mark, 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (12F 4d , [6671, 1465] ), sluttningen ril på svåråtkomliga nischer, arten kan finnas kvar, ej återfunnen , 1990 (GEn)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671762, 1465421] ), hällmarksbarrskog mossigt, 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671786, 1465183] ), hällmarksbarrskog hylla med mossklädd berg mellan berg i dagen, 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671787, 1465177] ), hällmarksbarrskog hylla med mossklädd berg mellan berg i dagen, 2015 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671790, 1465190] ), 1983 (Jan-Olof Hermansson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671799, 1465162] ), hällmarksbarrskog mellan berget i dagen är det mossigt, 2015 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Södra Uvberget (artp.), (12F 5a , [6679328, 1452753] ), blåbärsbarrskog glest trädbevuxen rasmark ovanför öppen rasmark, 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680192, 1452820] ), lågörtbarrskog intill gammalt kalkbrott, 2015 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora