Lathyrus heterophyllus    Vingvial


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Sörbo, ca 1930-t (Fnd, meddelat som backvial) * (12F 9h , [66976, 14861] ), i byvägkant och åkerren, 1987 (SSv) *, riklig på åtminstone 10 m2 , 1989 (JEd)
Sörbo (12F 9h , [6697779, 1486113] ), ängamark, stort bestånd , 2011 (DABS)
ASPEBODA

Vallsfors i ”backe”, 1951 (R. Olsson enligt Dn) * herrgårdens trädgård i nordänden (13F 3f , [67175, 14774] ), i vildvuxen äldre trädgård samt i skogsbryn intill, för att hindra igenväxning bränns marken tidigt på våren årligen, ca 100 ex 1987 (SNy) * , 1989 (JEd o a)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Norra delen av byn Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), 2004 (Kent Leonardsson)
LUDVIKA

Östansbo, Dagkarlsbo (artp.), (12F 3d , [6666200, 1465450] ), vid sandtag och dikeskant., 1989 (Håkan Wieck)
Staden ,Östansbotjärn i kanten av Brunnsgatan (12F 3d , [66673, 14656] ), 1998 (HEn)
Brunnsvägen (artp.), (12F 3d , [6667439, 1465772] ), halva beståndet nedslaget av kommunen., 5 m˛ , 2020 (Thorild Jonsson)
Östansbo, Brunnsvägen (artp.), (12F 3d , [6667450, 1465790] ), vägslänt och släntkrön, 2010 (Janolof Hermansson)
Sandbacksvägen Östansbo (Dalarnas Flora 1949, s 297), (12F 3d , [6667500, 1465700] ), vägkant och obebyggd tomt, några bestånd , 2005 (HWk)
GRANGÄRDE

Björnhyttans sopstn. (artp.), (12F 3b , [6669257, 1457099] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Evertsberg (14E 6a , [67801, 14009] ), i aspbevuxet odlingsröse intill åkermark, sägs ha funnits här åtmin-stone sedan 1950-t *, 5 meterhöga ex , 1987 (EFe, LBr)
Evertsberg. sydligaste delen av byn. (14E 6a , [67803, 14009] ), odlingsröse med lövträd, piprör och konvalj., ca 10 ex , 1987 (LBr)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13875] ), soptipp, ett större bestånd , 2013 (MNo)

Dalarnes Flora