Larix sibirica    Sibirisk lärk


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), skogsmark, 2013 (DABS)
GUSTAFS

Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ), gräsmark i skogen, 2012 (DABS)
Österdalarna

LEKSAND

Kilen (13F 7d , [673733, 146620] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
HAMRA

Tandsjöborg (artp.), (15E 8i , [6844204, 1442736] ), 2015 (Lars Bruks)

Dalarnes Flora