Larix decidua    Europeisk lärk


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Utsund (artp.), (12G 3f , [6666631, 1529168] ), ,frekvens ej bedömd 2014 (Maud Andersson)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Finngården (artp.), (12F 5j , [6676408, 1496980] ), 10 , 2017 (Matthis Kaby)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens t.allm. 1989 (CGr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
SILVBERG

kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693401, 1482946] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Juha Autio)
STORA TUNA

Rämen, båda sidor om Nordviken (12F 7d , [6689, 1465] ), 1988 (IAn)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), 1988 (IAn)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Haraldsbogymnasiet (artp.), (13F 3i , [6719481, 1493309] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Gamla Hosjö station (13F 3j , [67189, 14954] ), ~refl~ ,grusplan vid järnvägen, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Arter i skogen (artp.), (13F 4j , [6723386, 1498473] ), noterad , 2019 (Bo karlstens)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet, bakom vårdcentralen (13G 7b , [6736000, 1505700] ), 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.), (13G 8c , [6740322, 1513115] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Avlångshöjden (artp.), (12F 1c , [6656161, 1461491] ), i kanten av gammal barrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Avlångshöjden (artp.), (12F 1c , [6656165, 1462248] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.), (12F 1c , [6656211, 1461120] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.), (12F 1c , [6656558, 1460970] ), blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tennberget (artp.), (12F 1c , [6656571, 1461724] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.), (12F 3d , [6667060, 1465773] ), noterad , 2018 (Eva Milton)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gles blandskog, 1 ex , 2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713500, 1462150] ), skogsmark, 1 liten planta ca 1m högt , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ), vägkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ), vägkant, 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ), ungskog, rikligt , 2017 (GHa)
NV Vilstadsberget (14F 4h , [67741, 14870] ), relativt fuktig barrskog, 10-tals , 2007 (DABS)
ORE

Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ), gårdsplats, ett mycket kraftigt träd , 2017 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), planterad strax intill. förökar sig i vissa vägkanter i viborg, 2013 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

Brunnmyrvägen (artp.), (14D 9i , [6798634, 1393246] ), frisk gräsmark vägkant, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gäddsjöbergsvägen (artp.), (12E 1e , [6659435, 1422155] ), vägdike, 1 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), fattig skogsmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kviddtjärnen (artp.), (12E 3d , [6668268, 1417603] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666693, 1428781] ), skiktad granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Riskaliberget (artp.), (12E 4d , [6673114, 1417476] ), blandskog, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fisklösen (artp.), (12E 4d , [6673918, 1417154] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670894, 1429466] ), blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670908, 1429488] ), blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670916, 1429410] ), blandbarrskog, 2 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6680945, 1416859] ), stråk efter liten m e m underjordisk bäck, 2014 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.), (12E 6d , [6681772, 1415023] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7i , [67366, 13903] ), skogsmark, 5 , 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), på vallen, flera , 2015 (BGM)

Dalarnes Flora