Lappula deflexa    Stickelfrö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Plintsbergets brant NV om Sätra, flerstädes i mylla 1984 (LKs: WIS.& MOR. 1987) * (13F 8b , [67430, 14576] ), 2 grupper med totalt ca 50 ex , 1986 (LBr, JEd & TLj)

Dalarnes Flora