Lapsana communis    Harkål


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704590, 1513360] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706235, 1514934] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6697916, 1507264] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
GUSTAFS

Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö och intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, 2015 (IPt & SNy)
Trutorna (12F 9i , [6699865, 1491765] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701178, 1488185] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [6693642, 1483187] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ), parkeringsyta v vägen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ), potatisland, 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ), vägkant liten skogsväg, 2011 (JOs)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ), längs väg, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkanter, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6703621, 1476695] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ), vägkant, 2020 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ), banvall, 2015 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Bullerforsen (artp.), (13F 2f , [6710100, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711520, 1481410] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), längs byväg, 2020 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ), potatisland, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), igenväxande ängsmark, 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), vägkant, 2018 (SNy)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ), sandig igenväxt åker, 1990 (JEd)
Strand ,fl. (13F 1j , [6707, 1496] ), strandsnår,lövdunge i byn ,etc., 1988 (JEd)
Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Sundbornsåns V-sida v. Backa-bron (13F 4j , [67220, 14983] ), kornåker, rikl. , 1988 (JEd)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo, skogen (artp.), (13F 2g , [6712518, 1484658] ), blandskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478503] ), kulturmark, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719273, 1494897] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottneby S-ut (13F 3j , [67193, 14953] ), trädesåker, 1988 (JEd)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719872, 1495319] ), örtrik vägkant mot blandskog, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ), gammal vall ,betesmark, 2011 (DABS)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), rabatt, 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.), (13F 4h , [6720735, 1487522] ), 2015 (Per Johansson)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.), (13F 4h , [6721015, 1486633] ), ängsskog frisk skogsmark/bäck, noterad , 2016 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Vordingborgsvägen (artp.), (13F 4i , [6720294, 1492697] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), 1 , 2017 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
L. Främsbacka Ö-ut (13F 4j , [6720, 1496] ), åkerträda, mkt.rikl. , 1988 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ), ruderatmark vid handelsträdgård, 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Skogsbyn (vändplan),Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729897, 1482744] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Flinten, kärr Ö om (artp.), (13G 5c , [6725867, 1511465] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736380, 1507060] ), jordhög, rel fåtalig , 2008 (JWk)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), åstorrbacke, t.riklig , 1989 (JEd)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740543, 1502701] ), ruderatmark, potatisåker, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740331, 1505407] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ), vägkant, 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Nybygget (artp.), (12F 3g , [6669711, 1483954] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ), upplagsplats,vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67099, 14567] ), grässlänt, sällsynt , 2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ), kulturmark vid stallsbyggnad, 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, enstaka , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713240, 1461990] ), nedlagt grustag, flertal ex , 2004 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14644] ), vägkant i ravin, ca 5 ex. , 1993 (ÖSp)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14636] ), vägkant, flera lokaler , 2001 (IPt)
Lindan (13F 2c , [67138, 14603] ), vägkant, enstaka , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ), trädgård, fåtal 1989 , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ), trädgård, sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ), trädgård, fåtal , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås vid jvg (13F 3c , [6716, 1463] ), banvall, 1992 (JEd)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ), åkerkant leråker, 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ), jordhög vi skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ), i kornåker, t.rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), vägkant, rikligt , 2007 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ), 2020 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Vid udden vid Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ), ganska fuktigt, kärrspira och mynta, 10 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, flertal , 2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [67358, 14409] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736918, 1448965] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), gräsmark, strand, 2015 (IPt)
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ), åkerkant, ymnigt , 2007 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [6733, 1458] ), vägkanter o älvstrand, spridd , 1986 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Noret, v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ), S-exp älvbrink, t.rikl. , 1987 (TLj)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Vargnäs (13F 7b , [6738031, 1458157] ), åkerkant, 2019 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [67436, 14617] ), vägkant i gräsmark, få ex , 1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14558] ), åker, 1987 (JWm)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Utbybäckens ravin mln Utby o Bäck (13F 9c , [67480, 14620] ), skuggiga vägkanter o slänter, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
OK macken vid Offerbacken (13F 9c , [67496, 14619] ), slänt, flertal , 2019 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Lerdalssågen vid Siljan (14F 0c , [67513, 14622] ), vägkanter kring sågen, t.riklig , 1986 (TLj)
1 km S kalkverget (14F 0c , [67518, 14649] ), gammalt sandtag, använt som tipp, enstaka , 1985 (TLj)
Enån vid Mässhallen (artp.), (14F 0c , [6752637, 1463521] ), grässlänt, 7 , 2020 (Gunnar Hagelin)
O om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), vägslänt, massvis , 2006 (IPt)
Stiftsgården, stranden (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461443] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753279, 1461556] ), gräsmark, gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751134, 1490093] ), gråalkärr efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Rosstjärn - Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ), gammalt sandtag, delvis igenvuxet, enstaka , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Tuvlittja (14F 1d , [67559, 14682] ), tipp med trädgårdsavfall, enstaka , 2011 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, vägkanter, 2007 (DABS)
BODA

Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
V301 alldeles norr om gamla landsvägen mot kyrkan (14F 2d , [67648, 14682] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Macken i Boda (14F 3d , [67654, 14682] ), ~refl~ ,Bensinmack med omgivande vägar och gräsmattor, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Silverberg,v norra Bodaavfarten v301 (14F 3d , [67670, 14678] ), vägkant, enstaka , 1986 (TLj)
Gruvås jordtipp (artp.), (14F 3d , [6767241, 1467563] ), jordhög, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhög, tiotals , 2011 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ), upplag av schaktmassor, fåtal , 2011 (GHa)
Kärvsåsbadet (14F 4d , [67705, 14667] ), stenig slänt, enst. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern, Nilsgatu (14F 4d , [6771420, 1466240] ), stenröse, något tiotal , 2014 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [6771460, 1466250] ), bland hallonris i stenröse, fåtal , 2010 (GHa)
Flats uppställningsplats/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ), fordonsplan, enst. , 1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm ,längs väg 301 (14F 4d , [67722, 14662] ), vägslänt, tiotal , 1998 (GHa)
Sanden/Gulleråsen, vägen mot reningsverget (14F 4d , [67735, 14666] ), vägslänt, tiotals , 1998 (GHa)
Sanden ,gamla affären (14F 4d , [67736, 14663] ), vägdike, enst. , 1998 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ), trädgårdstipp, enstaka , 2017 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, vid Andån (14F 5d , [67771, 14664] ), äker, rätt rikligt , 2018 (GHa)
Dalbyn, Tunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Dalbyn Vikbäcken/Rv301 (artp.), (14F 5d , [6778754, 1465111] ), vägren, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Arvet, vägskälet väg 301/Orsavägen (14F 6c , [67812, 14638] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
ORSA

Skeer (artp.), (14E 4h , [6774487, 1436479] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775588, 1437039] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), vanligt ogräs på tomten i rabatterna, 2005 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776419, 1438416] ), 10 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776613, 1437307] ), 100 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777033, 1437064] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777846, 1438267] ), 30 , 2017 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora (14E 6h , [67800, 14386] ), i kornåker (m.bl.a.flyghavre), 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), åkerogräs i träda-tillf!, enst! , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken (14E 7i , [6785, 1443] ), igenväx.åker, enst! , 1986 (JEd)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6785, 1448] ), ogräs i 'giftfri'grönsaksodling resp i vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Skattungbyn ,fl! (14E 7j , [6786, 1447] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Agnmyren (14E 1h , [6758, 1435] ), åker i träda, några ex. , 1987 (BOr)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [6782830, 1412630] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), lövbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
JÄRNA

Tretjärns fd station (13E 0c , [6703657, 1411033] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ), ödetomt, mkt , 2000 (MNo)
Malungs återvinningsstation (13D 6h , [67323, 13875] ), sandmark, 2017 (MNo)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)

Dalarnes Flora