Lamprocapnos spectabilis    Löjtnantshjärta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika ABB S. (12F 3c , [6668951, 1464934] ), 1 ex , 2016 (Magnus Stenmark)
Österdalarna

MORA

Gödslan vid Broåkern (14E 3g , [6767057, 1433015] ), en blommande planta på avskrädeshög med ris och gräs , 2015 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora