Lamium purpureum    Rödplister


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ), potatisland, 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ), åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), tomtmark / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696202, 1509234] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), grönsaksland, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6702684, 1504604] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö och intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701259, 1488020] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687150, 1468082] ), vid gammal jvägs-bank, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ), potatisland, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), ogräs i potatisland, 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ), schakter längs ombyggnad av riksvägen, 2018 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700045, 1485564] ), åker, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705812, 1479527] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
VIKA

Starens, nordligaste gården (13F 1i , [67063, 14929] ), ~refl~ ,åker, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärn Vika Falun (artp.), (13F 2j , [6710990, 1495170] ), ruderatmark liten jordhög, noterad plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ), tomtmark med odlingar, 2019 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ), matjordshögar, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.), (13F 4h , [6720735, 1487522] ), schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel, 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ), vägkant gränsande mot åkermark o potatisland, 2017 (JJa & SJa)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506900] ), trädgårdsland, rel fåtalig , 2008 (JWk)
Böle (artp.), (13G 8b , [6740241, 1506416] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), trädgårdsland, 2006 (GJn)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
GRANGÄRDE

Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), gårdsmark, 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ), vägkant, 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ), gårdstun, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkerkant, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
BODA

Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ), ~refl~ ,tipp,damm i ån, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 10 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), odlingsmark, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ), trädgårdsland, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422590] ), nygrävt dike i fd åkermark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753660, 1422410] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [68172, 14106] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Älvdalen, vid hotellet (artp.), (14E 8b , [6791629, 1405081] ), rabatt invid husvägg, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Ulf Swenson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
JÄRNA

Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,banvall, 2000 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [6732130, 1384960] ), jordhög, 2 , 2008 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67325, 13848] ), trädgård, 10 ex , 1998 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6732840, 1384600] ), jordhög, 2 ex. , 2008 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731690, 1385270] ), ruderatmark, 1 , 2011 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [67320, 13851] ), jordhög, 5 , 2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, några , 2011 (MNo)
TRANSTRAND

Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)

Dalarnes Flora