Lamiastrum galeobdolon    Gulplister


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682852, 1532141] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
AVESTA

Avesta ,Södra älvbrinken strax N om Krylbobron (12G 3e , [6668730, 1522720] ), rik lövskog , med konkurens av bl.a. kirskål, spridd ca 100 m2 ,bitvis marktäckande , 2007 (Peter Klintberg)
ASPEBODA

Stråtjärn/Aspås N (artp.), (13F 3g , [6717184, 1482716] ), vägkant, naturaliserad population på väg att sprida sig från vägkanten in i skogen , 2015 (Per Johansson)
Österdalarna

VENJAN

Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [67516, 13846] ), långt upp i branten, 2007 (Bengt Oldhammer)
Lybergsgnupens östbrant i gammal sluten granskog, rikligt spridd 1977 (GRAN.1981) - (14D 0g , [67517, 13846] ), rikkärr i högörtgranskog, 1982- , 1989 (RYN.1985b o a)
Västerdalarna

MALUNG

Lybergsgnupens östbrant i gammal granskog (14D 0g , [6751, 1384] ), rikkärr i högörtgranskog, några små förekomster nära före-gående 1982- , 1986 (RYN.1985b ,PEr)

Dalarnes Flora