Lamium confertum    Mellanplister


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66866, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, några ex , 1994 (PDm)
STORA TUNA

Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700312, 1484836] ), stor trädesåker med lomme som dominant, rikligt , 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, spridd , 2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700045, 1485564] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700045, 1485564] ), åker i träda, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, spridd , 2019 (SNy)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707592, 1482401] ), 7 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707598, 1482403] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716892, 1480398] ), ogräs i trädgårdsland, 1 ex , 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ), igenväxt mark vid gammal handelsträdgård, 2000 (JJa & BCa)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713277, 1461890] ), nedlagt grustag ,jordhög, enstaka ex. , 2006 (IPt)
LEKSAND

Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), åkerogräs, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67570, 14684] ), trädesåker, flera ex , 1985 (TLj)
ORSA

Kungsbacka (14E 5h , [6775972, 1436622] ), höstsådd åker, 2014 (BOr)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775972, 1436622] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ), trädgårdsland, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , skogsmuseet (14E 0e , [6753510, 1422240] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)

Dalarnes Flora