Lamium confertum    Mellanplister


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66866, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, några ex , 1994 (PDm)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ), igenväxt mark vid gammal handelsträdgård, 2000 (JJa & BCa)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), jordhög, 2013 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713277, 1461890] ), nedlagt grustag ,jordhög, enstaka ex. , 2006 (IPt)
LEKSAND

Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), åkerogräs, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67570, 14684] ), trädesåker, flera ex , 1985 (TLj)
ORSA

Kungsbacka (14E 5h , [6775972, 1436622] ), höstsådd åker, 2014 (BOr)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775972, 1436622] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [675274, 142236] ), trädgårdsland, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , skogsmuseet (14E 0e , [675351, 142224] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)

Dalarnes Flora