Lamium amplexicaule    Mjukplister


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Sonnbo på åsen (12G 3f , [6667, 1526] ), potatisland, enst. , 1989 (TLj & LBr)
GARPENBERG

Skogshögskolan i Herrgårdsparken (12G 6e , [66849, 15220] ), på grusgångar mot herrgårdsvägg, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Slänt V vägen vid hyttruinen, Norn (DF-49), (12F 5j , [6677, 1498] ), slänt med hög örtvegetation, mindre beståd , 1986 (EDn)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ), nyinsådd vägslänt, enstaka , 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Bakom biblioteket (13G 7b , [6736030, 1505380] ), litet trädgårdsland, rel rikligt, annars inte vanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Övre o Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ), trädesåkrar o åkerkanter, enst.flerst , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ), kanten av kornåker, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Hansjö (14E 6h , [6781, 1435] ), potatisåker, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn (DF), (14E 7j , [67855, 14483] ), i trädgård /åkerkant, 1987 (JEd)
MORA

Wasastugan (14E 3g , [67660, 14316] ), jordhög, enstaka , 1986 (TLj)
Västerdalarna

MALUNG

Malungsfors (13D 7f , [67378, 13768] ), sandig P-plats vid husvägg, 1 ex , 1997 (MNo)

Dalarnes Flora