Lamium album    Vitplister


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogbyn (12G 3h , [66687, 15377] ), ödetomt, rikligt , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Norn (12F 5j , ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15261] ), vägkant, 1989 (JEd)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692178, 1497996] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ), tomtmark, 2015 (IPt)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66878, 14762] ), i gamla kolhusruiner, 1988 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , [66934, 14830] ), åkerkanter o betesmarker, 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ), parkeringsyta v vägen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxt trädgårdsgång, 1988 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ), gårdsplan vid lantbruksbyggnader, 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Tingsåkern, Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703652, 1481378] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), slänt mot älven, 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Vägen Vikasundet mot Herrgårdsviken 0-500 m (13F 1i , [67095, 14940] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), tomtgräns, 1989 (JEd)
Kabelvägen Kniva (artp.), (13F 3j , [6715070, 1498670] ), 2014 (Kalle Bergström)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ), ~refl~ ,gammal tipp, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), schaktjord v.kyrkogård, 1988 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Öv.Gruvriset (13F 3h , [6718, 1488] ), gräsmark i byn, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Ned.Gruvriset (13F 3h , [6718, 1489] ), gräsmark i byn, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Slussen (13F 3i , [67198, 14919] ), i trädgård, enst. , 1988 (JEd)
Rottneby (DF), (13F 3j , [67197, 14953] ), v.ladugård i nässelsnår, 1988 (JEd)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Cykelvägen Norra Östanfors (artp.), (13F 4h , [6722384, 1489916] ), skuggigt bryn mellan trädrad och cykelväg, 2013 (Per Johansson)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [6720, 1491] ), kultur-gräsmark etc., fl. o. rikl. , 1988 (JEd)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ), nyinsådd vägslänt, enstaka , 1989 (JEd)
Sumpområdet (artp.), (13F 4i , [6721703, 1492164] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), spridd , 2016 (Per Johansson)
Lungnet Sjulsarvet Falun (artp.), (13F 4i , [6723137, 1492300] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ), gräsbevuxen skogsmark, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa, skogsområde N-ut (artp.), (13F 4j , [6723358, 1498643] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Korså herrgård (13G 4d , [67244, 15185] ), nässelsnår, t.rikl. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägdike, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Söräng, Klockarrönningen (12F 2h , [66604, 14882] ), ladugårdsbacke, 1986 (RNo)
Kyrkbyn, Skeppargatan (12F 2h , [6661, 1486] ), vägdike, 15 ex , 1986 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Furbo hyttplats (12F 4f , [6673, 1479] ), några få ex. , 1985 (RNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Tällberg (13F 9b , [67454, 14557] ), grusplan vid anslagstavlan, ca 15 ex , 1991 (MKp)
RÄTTVIK

Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ), slänt mot ån, möjligen gödslad med rötslam, rikligt , 2018 (GHa)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
BODA

1 km SV Ovanmyra, eft.vägen mot "Backarna" (14F 2d , [67638, 14690] ), vägkant vid brukningsväg över lindorna, riklig , 1985 (TLj)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ), övergiven linda, enst. , 1997 (GHa)
Gulleråsen, vid e i Hemigårdarna (14F 4d , [67729, 14668] ), kanten av gammal odlingsväg, enstaka , 2001 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), framgångsrik ogräs i trädgården som sprider sig, 2014 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6758580, 1434170] ), vägkant, ca 1 m2 , 2009 (IPt)
MORA

Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

JÄRNA

Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ca 30 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [67065, 14040] ), lövtipp, 1995 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67066, 14034] ), lövtipp vid sommarbostad, 1997 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Fjällsocknarna

IDRE

Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), vägslänt / lindkant i kulturmark, sparsamt , 1995 (DABS)

Dalarnes Flora