Lactuca serriola    Taggsallat


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Stadarna (12G 5j , [66758, 15495] ), utfyllnadsmark, 10 ex , 1986 (PDm)
Horndal, vid Sandvikens badplats vid Rossen (12G 7g , [6688, 1534] ), på grusmassor, 1985 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15338] ), utfyllnadsmark, ett fåtal , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, riklig , 2015 (LBr)
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685170, 1511140] ), 2011 (Anders Svenson)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 1 stort ex , 2011 (IPt & SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Åselby (artp.), (13F 0g , [6704692, 1481229] ), några ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Granngården BORLÄNGE (artp.), (13F 1f , [6706868, 1477972] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
OK macken Bäckelund (13F 1f , [6706868, 1478450] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge, Kupolen (13F 1f , [6707230, 1478610] ), vägslänt, rikligt , 2012 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Åselby, Gamla Tunavägen 61 (13F 1g , [6705, 1481] ), vägslänt, 3-4 ex , 1989 (BOr)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706724, 1480619] ), Vägkant rv 70, rikligt , 2019 (SNy)
Mjälga (artp.), (13F 1g , [6707338, 1480410] ), i häckar längs vägen mot domnarvets västra port, 1999 (Bengt Oldhammer)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Domnarvet vid järnverkets västport (13F 1g , [67075, 14800] ), 4 ex , 1985 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Bullerforsen, vid kraftstationen (artp.), (13F 2f , [6710135, 1479700] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Medväga (13F 2f , [6711912, 1479320] ), vägkant, 2020 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), 1992 (TLj)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen, (artp.), (13F 4h , [6720270, 1489010] ), ruderatmark, 1 , 2010 (Per Johansson)
Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720178, 1492767] ), vid cykelviadukten, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Falun, Länsstyrelsen (artp.), (13F 4i , [6721484, 1490305] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
ÄLVDALEN

Blyberg (artp.), (14E 6c , [6783076, 1410235] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)

Dalarnes Flora