Laburnum anagyroides    Sydgullregn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ), spridd på obruten skogsmark kring gård (frön från gammalt planterat träd), talrika ex. , 1987 (EDn)
Västerdalarna

JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, 1 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)

Dalarnes Flora