Laburnum alpinum    Alpgullregn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775791, 1438070] ), här stod ett malplacerat ex precis intill liten grusväg fem meter från asfaltvägen, till synes spontant spridd. blommade vackert. då det växte ut lite mot grusvägen var det nån som högg ner det., 2005 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora