Juncus triglumis    Lapptåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (DFl-50), (16C 0b , [68512, 13089] ), rikkärr, enstaka , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
SO. Storgjotkölen (16C 2c , [68619, 13123] ), rikkärr, 1986 (LBr)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1312] ), rikkärr längs bäck, 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 300m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862420, 1312371] ), kalkpåverkad mark vid bäck, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Hösthåns N-sida (16C 3f , [68696, 13294] ), sjöstrand, enst! , 1988 (DABS)
Hällsjövålen längst åt söder (16C 7f , [6889530, 1329710] ), rik naturlig kärräng längs bäck, fåtalig i öppen flytjord , 2020 (LBr)
Hällsjövålens nordsluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ), sumpmark vid bäck (rikkärr!) se rapport, många , 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora