Juncus trifidus    Klynnetåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Bösjövarden (15E 0e , [68009, 14210] ), vard, kalfjällshed, enstaka , 1986 (BOr)
Bösjövarden (artp.), (15E 0e , [6800965, 1421006] ), två tuvor 11 meter sydost toppen, tynande tillvaro, 1986 (Bengt Oldhammer)
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ), vard, kalfjällshed, enstaka , 1986 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [68134, 14184] ), t.rikligt vid toppen , 2005 (BOr)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), på själva toppen spridda grupper, säkert 100-talls ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), ganska riklig vid toppenökning troligen., 2005 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ), kring topphällarna, 1999 (TLj)
ÄLVDALEN

Lövnäsvägen, 250 söder om (artp.), (15D 1f , [6805092, 1376540] ), noterad , 2019 (Lisel Hamring)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (15C 7g , [68395, 13345] ), i rasbranten, 2016 (MNo)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, källbäck mm, spridd , 1996 (LBr)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 1991 (MBm)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Oxvålen, SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), klippbrant, rikligt , 1992 (DABS)
Oxvålen, på kalfjället (16D 3c , [6869, 1360] ), fjällhed, rikligt , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället, sydsluttning (artp.), (16C 4i , [6873997, 1343078] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6874840, 1344305] ), noterad , 1987 (Johan Abenius)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), västsluttningen, kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan (16C 4j , [68706, 13463] ), kalfjäll, rikligt , 2008 (MNo)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Sven-Foskdalsvallen, stigen åt väster (16C 4j , [6874930, 1345890] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, enstaka , 2018 (LBr)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.), (16C 5i , [6875655, 1344630] ), noterad , 2020 (Ralf Lundmark)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875688, 1344879] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Lillnipen, Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875692, 1344871] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.), (16C 5i , [6875761, 1344882] ), 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ), fjällhed, spridd , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), myrkant med fuktig jord och gles veg., litet bestånd , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887535, 1322679] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887766, 1322629] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Blåkläppen, skrevan (artp.), (16C 8d , [6891178, 1319683] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6894330, 1318810] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Storvätteshågna vid bäcken i syd (16C 8e , [6893290, 1324440] ), blöt källmark, 2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894605, 1322264] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen åt SO (16D 4a , [6872140, 1351530] ), fjällhed, sparsam , 2017 (LBr)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), fjällhed nedom kalkklippor, 2013 (MNo)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)
Brattbäcksvålens topp (artp.), (17C 1f , [6905592, 1327365] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora