Juncus stygius    Dytåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Långsjön (12G 4g , [66748, 15335] ), gungfly, 2 ex , 1981 (PDm)
Tolvsmossen (12G 7h , [66884, 15379] ), gungfly, 3 ex , 1984 (PDm)
SILVBERG

Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ), torrlagd sjöstrand fast blöt, rikligt , 1988 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735990, 1506550] ), gungfly, mindre allmän , 2008 (JWk)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.), (13G 9b , [6749075, 1506978] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ), svagt sluttande öppen blöt fattigmyr, 2001 (NGu)
ENVIKEN

Lekarmyren (14F 3j , [67682, 14976] ), dyflarkar, riklig , 1988 (LBr)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768437, 1497508] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3i , [6665161, 1441978] ), myrkomplex/backkärr, 1988 (LBr)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), intermediärt kärr, 2007 (UGu)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Tomossen i norr (12E 5j , [6678550, 1447560] ), intermediärt kärr, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6679140, 1447710] ), kärr, sparsam , 2017 (LBr)
Stormyran (12E 8j , [66910, 14454] ), myrkant, 2001 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ), myr med vattengölar, 2019 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6746973, 1483977] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ), sumpig sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ), blandkärr, 2015 (HLe)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6723006, 1433972] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Djuraån (artp.), (13F 4a , [6721070, 1452420] ), 1 , 1989 (Johan Niss)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), myrmark, 2011 (JJa & IPt)
Stumsnäs-enlnklaven' Notmyrens SV-del (14F 1a , [67556, 14509] ), dyflarkar i fattigmyr, 1989 (JEd)
Stumsnäs-enlnklaven' Notmyrens SV-del (artp.), (14F 1a , [6755600, 1450850] ), dyflarkar i fattigmyr, noterad , 1989 (Jan Edelsjö)
RÄTTVIK

Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ), veg.öar i lösbottenytor, sparsamt , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759510, 1466700] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), skogsrikkärr, 1991 (JEd & LBr)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ), myr, rikl. , 1990 (ABj)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
BODA

Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ), myr/f.d. torvtäkt, flera tiotal , 2012 (GHa)
Långmyren (artp.), (14F 3e , [6766881, 1471010] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
500 m Ö Enbärstjärnen (14F 4c , [67704, 14628] ), naken dy vid bäck, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), kanten av periodvis översvämmad strandäng, enstaka , 2009 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ), dyigt strandkärr, 1990 (JEd)
ORSA

Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ), fuktigt dike, enstaka , 2012 (GHa)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.), (14F 7a , [6789354, 1451923] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ), intermediärrikt fastmattekärr, sparsam , 2011 (LBr)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ), rikdråg med ockra i stormyr, sparsam , 2013 (LBr)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814, 1446] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, riklig , 2012 (LBr)
Österåberget V Kvarnberg, på myren nedanför (15E 2j , [68146, 14465] ), ockrakärr,källpåverkade, sparsamt , 1988 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ), fattig- och rikmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
Skålmyren (15F 1b , [68081, 14589] ), lösbottenytor, rikligt , 1986 (LBr)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.), (15F 1b , [6808324, 1455498] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.), (13E 7e , [6738868, 1420927] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.), (13E 9g , [6747316, 1434127] ), korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
MORA

Siljansfors försökspark ,NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754420, 1419830] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken ca 400 m SO landsvägen (14E 0e , [6750620, 1421680] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,350 m NO Rådlösavägens infart (14E 0e , [6751440, 1422570] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,S Båtviken i Jugen (14E 0e , [6751930, 1421980] ), kärr, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754840, 1421250] ), 1982 (Göran Thor)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ), öppen Sphagnummyr, 1989 (JEd)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ), glest tallbevuxen rismyr, riklig och spridd , 2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), blötmyr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Sjurberg, badplatsen (artp.), (14E 5b , [6779454, 1408242] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.), (13E 9b , [6748276, 1405271] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ), intermediaärt sluttningskärr, spridd , 2017 (LBr)
vid Selavägen (artp.), (14D 6i , [6780431, 1394476] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Rämnasjöv. x Hållbergsv. N om (artp.), (14D 7j , [6786107, 1399421] ), hölja i myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ), myr, längs bäck, sparsamt , 2005 (LBr)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.), (14E 7a , [6787746, 1402076] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ), rikkärr i lösbottenytor, t.rikligt , 1989 (LBr & JEd)
Kälkåns rikkärr (artp.), (15D 1g , [6805510, 1382000] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr (artp.), (15D 2f , [6813846, 1378666] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
HAMRA

Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, riklig förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1991 (Johan Abenius)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68395, 14370] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.), (15F 7a , [68366, 14545] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Hamra NP, O om Svansjön (artp.), (16E 0i , [6850650, 1444720] ), myr, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), fattigmyr, på dy i höljor., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661364, 1419359] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Lövtjärnsmossen (artp.), (12E 2f , [6663507, 1427281] ), intermediärt kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662616, 1434450] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen (artp.), (12E 3g , [6669121, 1434761] ), kanten av mossegöl, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Ladvikstjärn (13E 1g , [6709310, 1434590] ), gungfly, t.rikligt , 2007 (IPt)
NÅS

Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ), rikt fastmattekärr med småflarkar, sparsamt , 1988 (LBr)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.), (12E 7g , [6689251, 1433744] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
JÄRNA

Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ), ~refl~ ,lösbottenkärr, 1989 (HLe)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1c , [6709327, 1414980] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ), blött lösbottenkärr, t.rikligt , 1987 (LBr)
Hästingsflotten,västligaste delen (13E 1d , [67068, 14182] ), blött lösbottenkärr, rikligt , 1987 (LBr)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ), 2016 (HLe)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709282, 1415012] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ), ~refl~ ,bäck med gungfly, 2009 (HLe)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ), ~refl~ ,tjärn med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1989 (HLe)
Nissjön (artp.), (13E 3c , [6719066, 1410041] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lämåstjärnen 500m NV (artp.), (13E 4b , [6721323, 1408644] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724239, 1415866] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695225, 1399419] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Stormossen (artp.), (12E 8b , [6693472, 1406382] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Hummelbergsvallen 300 m V (13E 0b , [6703920, 1406290] ), kärr, 2011 (HLe)
Lämåsen/Noret (artp.), (13E 2a , [6710080, 1400640] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ), ~refl~ ,tjärnar och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (artp.), (13D 3e , [6719085, 1371686] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nässjönoret (13D 3g , [6719390, 1383800] ), kärr, rikligt , 2010 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ), kalkat kärr och myr, rikligt , 2010 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13704] ), sjökant, ett fåtal , 2003 (BGM)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ), blöt myr - kärr, några enstaka stån , 2009 (MNo)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.), (13D 8d , [6740061, 1367886] ), myr - fattig-/mellankärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyran (artp.), (13D 8f , [6743165, 1377549] ), rikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbumyren Malungsfors N om (artp.), (13D 8f , [6743172, 1377518] ), blandmyr med tall, 2014 (Carl-Axel Andersson)
Lissbykölen (artp.), (13D 8f , [6743180, 1377522] ), 2014 (Karin Wiklund)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749097, 1387185] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)
Flögriset N (artp.), (13E 5a , [6726843, 1401164] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Sälsmyran (artp.), (14D 0e , [6750612, 1373463] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

Dragsjöåsen (artp.), (14D 4f , [6770518, 1377665] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783180, 1360702] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, spridd , 2008 (LBr)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6804343, 1346829] ), myrmark, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, enstaka , 2013 (LBr)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Blekvasslan myr öster om (artp.), (15C 7j , [6836658, 1345218] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
S om Garsjön (15C 8i , [6844, 1342] ), blött rikkärr, 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Styggbäckskölen, 500 m V om vändplan (artp.), (15D 5d , [6826549, 1366090] ), myr med flarkar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ), hölja i fattigkärr, enstaka , 2006 (HLe)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.), (15D 7b , [6837553, 1358020] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, i ockra, riklig , 2008 (LBr)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Myr NO Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), lösbottenflark i rel. fattigt kärr, sparsam , 1992 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ), rikkärr, sparsamt' , 1989 (DABS)
200 m SO Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13488] ), rikkärr, 1989 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge; dysvackor, 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Ringbo, 800 m VNV-ut (16C 1j , [68564, 13494] ), dykärr, riklig , 1994 (JEd)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), dyjord i bäck, ett litet bestånd , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), lösbottendråg i rikkärr, sparsamt , 1992 (DABS)
Näverberget S-ut ca 1,4 km SO Klövertjärnen (16D 2c , [68609, 13618] ), flarkkärr intill tjärn, 1994 (JEd)
IDRE

Nära Stråfulan, 1,3 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850820, 1328400] ), grund ockramyr, spridd , 2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ), åstrand i ockrakärr, riklig , 2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ), ~refl~n,gungflyn,myr och bäck, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ), översilningsmark vid bäck, ganska sparsam , 1990 (CAl)
SV om Storbosjön,fl! (16C 2c , [6863, 1313] ), blöta kärr på dy, 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ), ~refl~re tjärn samt myrkanter, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
S om Skärbo, 3 lok! (16C 3d , [6869, 1318] ), dyig lösbotten i rikare kärr, 1988 (DABS)
Stockbäckkölen, S-ut, fl! (16C 3e , [6869, 1320] ), dyiga flarkar i rikare kärr, rikl. fl! , 1988 (DABS)
700 m SO Hösthådammen (16C 3g , [68679, 13309] ), dyflark i källdråg, 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ), dyflarker i rikkärr, rikl! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen, fl! (16C 4e , [6870, 1320] ), dyiga flarkar i rikare kärr, rikl. fl! , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen, fl! (16C 4e , [6870, 1321] ), dyiga flarkar i rikare kärr, rikl. fl! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora