Juncus effusus    Veketåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktiga ställen, allmän i socknens södra del , 1987 (PDm)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.), (12G 5h , [6678671, 1539187] ), ungskog och körväg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), vägkant, 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ), Skogsbilväg, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ), skogsstig, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674450, 1508720] ), dike, 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ), skogsbilvägdike, 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Djörkhyttan (12G 6b , [66808, 15083] ), åstrand, 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ), vägdike, rikligt , 2008 (IPt)
Rensboviken (12G 6c , [66825, 15144] ), dike i betesmarker, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Flinssjön vid Klosterns utlopp (12G 8d , [66944, 15181] ), dikeskant, 1 best. , 1988 (TLj & LBr)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), strand, 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), kanalkant, 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698594, 1507570] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ), blandskog med bäck, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Bispbergs klack (artp.), (12G 8a , [6692980, 1500604] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681628, 1484521] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand med omgivning, 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695010, 1489480] ), vägdike, 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Finns överallt ( , ), fuktig mark, allmän , 1989 (THe)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Knutsbo, norr (artp.), (12F 8g , [6693593, 1484967] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åselby föbod (12F 9d , [6698260, 1467635] ), skogsbilvägdike, 2017 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ), myr, 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ), längs väg, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ), vägkant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ), dammkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rottneby strax S-ut (DF), (13F 3j , [67193, 14953] ), vägdike (m.bl.a.Mimulus), rikl! , 1988 (JEd)
Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.), (13F 4g , [6722514, 1484222] ), fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), vattensstrand mjukbotten, noterad , 2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.), (13F 4h , [6722230, 1485744] ), bäck, noterad , 2019 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), bäckkant, 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), strandkärr och beteshage, spridd , 2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, några ex , 1987 (LBr)
Flinten, kärr Ö om (artp.), (13G 5c , [6725867, 1511465] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Ön (13G 7b , [6736250, 1506780] ), strandäng, 2008 (JWk)
Svartnäs vid dammen (artp.), (14G 0d , [6754995, 1518025] ), i bäckfåran, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strandkant, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ), våt ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), dike, 2007 (GJn)
Kottars v.Sörsjöns strand (12F 1i , [6659, 1493] ), strand, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Rv.65, mitt för järnh. (12F 2h , [6660, 1485] ), 1 el. flera ex. , 1981 (RNo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), vid liten damm i betesmark, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Rv.65, söder vsk till Baggbron (12F 3i , [6665, 1490] ), 1 el. flera ex. , 1981 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669, 1493] ), 1 el. flera ex. , 1983 (RNo)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), dike, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), dammkant, 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ), vägkant och dike mot blandskog, 2008 (DABS)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679283, 1487601] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

400 m SV Stormyran (12E 8j , [66906, 14451] ), vägkant, 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ), vägkant/dike, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ), myr, 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
1 km NV om Byberget (13F 2b , [6710690, 1458880] ), skogsbilsvägdike, fåtal , 2005 (IPt)
By (13F 2b , [6712910, 1459380] ), bäckravin, t.rikligt , 2009 (IPt)
Björkbergets NO-sluttning (13F 2c , [6711534, 1461975] ), dråg i skogsmark, 2012 (IPt)
SO om Trolldalen , reservatsgräns (13F 2c , [6711965, 1460355] ), gammal ängsväg, flera ex. , 2008 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6712220, 1460810] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2011 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712490, 1460800] ), skogsvägkant, några tuvor , 2003 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ), stig genom blandskog, 2017 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
1.5 km N om Larssveden (13F 4c , [6723470, 1460726] ), skogsmark i spår efer skogsmaskin, t.rikligt , 2011 (IPt)
ÅL

Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter & diken, 2012 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Dammkant 10 m från vägen mot Tällberg, mittemot infarten till vägen längs Gopens strand (13F 6e , [67324, 14731] ), våt dammkant, topplösa och vattenmåra, 1996 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ), strandkant, 2008 (JJa)
G:la Sågmyravägen,utkanten Kullgärdets by (13F 6f , [67348, 14790] ), dike, 1 ex , 1988 (UEr)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, sparsam , 2015 (LBr)
Rog (13F 7h , [6736175, 1487385] ), ängsmark nära sjön, flera fina tuvor , 2015 (Kjell Furugård)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ), skogstig, 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ), myr, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ), mot damm, 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark, 2016 (JJa)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ), vägkant, 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ), skogsväg, 2016 (IPt)
Traveltjärnarna O (artp.), (13E 4g , [6722675, 1430292] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ), åstrand, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756544, 1487617] ), grusig vändplan, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Rejån,intill Tammeråsvägen (14F 2a , [67607, 14535] ), sandiga åbrinkar, riklig , 1985 (TLj)
ORE

Storåkern NÖ hörnet (artp.), (14F 6d , [6780741, 1468073] ), område på 100x100 meter i åker/betesmark, 1000 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SOLLERÖ

Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ), skogsväg, flera lokaler , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
MORA

Siljansfors försökspark ,20 m V Jugens utlopp (14E 0e , [6752230, 1421750] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugåns V strand, 170 m SSV SSV Nybruket (14E 0e , [6753580, 1422350] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lekbergsplanen (14E 1e , [6755650, 1422590] ), 1982 (Göran Thor)
Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766550, 1436500] ), vägkant, 2011 (SJo)
Enmyren (artp.), (14E 5c , [6775840, 1414410] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Nybodkölen N (artp.), (13E 7a , [6736029, 1400467] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.), (13E 9b , [6747694, 1408272] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), grus i strandkant, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), skogsbilvägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.), (12E 3c , [6666870, 1412086] ), noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyfors (artp.), (12E 4c , [6671900, 1412389] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägdike 1 km ono om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Granbergsmossen (artp.), (12E 4e , [6673092, 1422307] ), sluttande kärr och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), campingplats, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandsog, 2016 (DABS)
FLODA

Lövberget (12E 9h , [6696970, 1438334] ), fäbodvall , dike, 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ), vägkant,diken mot myr, 2020 (IPt)
NÅS

Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant mot skog, 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), vägkant, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407674] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Övre Milborg 300 m NV (13E 1c , [6705020, 1410600] ), ~refl~ ,bäck, 2010 (HLe)
Bässaråsen (13E 3b , [67158, 14082] ), skogsbilsvägdike, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,dike vid banvall, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ), skogsbilväg, 2017 (IPt)
Vägen strax innan Flögsjöbergets fd fäbod. (13E 4b , [67235, 14067] ), fuktig vägkant, 3-4 , 2004 (HLe)
Lång-Anderskölen S (artp.), (13E 4b , [6724132, 1406740] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), vägkant, 2015 (HLe)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690383, 1399363] ), vändplan skogsbilväg, några få ex , 2012 (IPt)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran SV (13E 2a , [6712830, 1402790] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Mellanmon (13D 6g , [6733440, 1384640] ), vägdike, en tuva , 2008 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67337, 13888] ), dike, några tuvor , 2000 (MNo)
Längs väg 234 v.avtag mot Arvsälen (13D 6h , [67341, 13895] ), schakthögar intill länsvägen, ett 25-tal tuvor , 1988 (LBr)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), dike, 2 tuvor , 2005 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [67362, 13719] ), dikeskant, ett fåtal tuvor , 2003 (BGM)
Öjesjön, badplatsen (13D 9i , [6745060, 1394970] ), strandkant, rikligt , 2016 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
TRANSTRAND

Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.), (14D 7c , [6786280, 1361130] ), vägdike, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Stöten (15C 0i , [6800520, 1344870] ), ruderatmark, 5 tuvor , 2006 (MNo)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811314, 1345906] ), myrmark vid återvinningsstation, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
IDRE

Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ), slänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Slagufjället västsluttning (artp.), (17C 1e , [6907607, 1322453] ), klippspringa i 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora