Juncus conglomeratus    Knapptåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmark,diken, allmän , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678398, 1536172] ), betesmark med torrare partier, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ), skogsbilväg, 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant, 2019 (IPt)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ), ängsmark, vägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ), skogsbilväg, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706310, 1514868] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ), ängsmark, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant /dike, 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ), stran och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682571, 1496775] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
GUSTAFS

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681628, 1484521] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Öster Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6683133, 1489687] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Öster Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6683133, 1489687] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ), vägkant mot sjön, 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Finns överallt ( , ), fuktig mark, allmän , 1989 (THe)
Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687863, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687863, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan Betesäng (artp.), (12F 8f , [6691944, 1477681] ), noterad , 1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ), blött åkerdike, 2020 (SNy)
Grängen, Ö (artp.), (12F 8g , [6694685, 1484903] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), Idtjärn, 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ), liten myr, 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ), bäckdråg nära vägen, 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698284, 1478630] ), vägdike, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), betesmark mot ån, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), myrkant, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ), längs väg, 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ), vägkant nära myr, 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ), vägdike, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ), myr, 2018 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
Vattenledningsvägen SO Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710125, 1482102] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ), hygge med vattenfyllda hjulspår, 2018 (SNy)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712049, 1481389] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.), (13F 2g , [6712396, 1481069] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), blött dike, 2020 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten i dike, 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715867, 1470506] ), vägdike, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägdike, rikligt , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719682, 1477289] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721743, 1475385] ), hjulspår på hygge, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Skålmyrvägen (artp.), (13F 0h , [6703801, 1488846] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Ca 700 m N Strand (13F 1j , [67079, 14968] ), åkerdike, måttligt , 1988 (RFr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark runt trädgården, 2015 (JJa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ), vägkant, 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.), (13F 4g , [6722504, 1484298] ), dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ), myrkant, 2019 (SNy)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.), (13F 4h , [6722102, 1485810] ), frisk gräsmark i stigkant och kanterna till bäcken, noterad , 2017 (Per Johansson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722610, 1495060] ), 2014 (Kalle Bergström)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ), dike mot odlad mark, 2013 (IPt)
Haghedslinden (13F 6h , [67317, 14863] ), dike, ett tiotal , 2010 (GHa)
SUNDBORN

Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.), (13F 4j , [6722347, 1498631] ), i kanten mot bäcken, 2015 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Rupstjärn, öster om (artp.), (13G 5a , [6728669, 1502683] ), skog runt dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ), strandkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Österkvarn ,vid vägskälet (13G 7b , [6736420, 1509320] ), dikeskant, rel rikligt , 2008 (JWk)
Lilla björnmossen, 200 m N om (artp.), (13G 9e , [6749329, 1520279] ), vägkant, dike, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, sydost om (artp.), (14G 2d , [6760779, 1516232] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ), ängsväg, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), vägknt mot skog, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägdike, 2012 (DABS)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), dike, 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670230, 1470300] ), slänt mot väg, 2014 (Håkan Gustafson)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ), vägren och dike, 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679283, 1487601] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Blötberget - Gonäs - Saxdalen (12F 3b , [66682, 14574] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg, ,frekvens allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, rikligt spridd , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ), gammalt gruvområde, 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ), längs väg, 2020 (SNy)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), rikkärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ), myrkant, 2015 (IPt & JJa)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
500 m N Finntorpet (13F 1c , [6707825, 1460951] ), skogsbil/vägdike, 2016 (IPt)
500 m NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707855, 1462533] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
300 m Norr om Lindbodarna (13F 1c , [6709322, 1464662] ), skogsväg, 2019 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706456, 1465544] ), skogsbilsvägdike, spridd , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ), ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
S om By (13F 2b , [67106, 14588] ), skogsbilvägsdiken, rikligt, spridd i hela rutan ,frekvens allm. , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67130, 14599] ), äng,betesmark, massvis , 2002 (IPt)
Dammyren (13F 2c , [67103, 14619] ), skogsbilväg, rikligt,(allmän i hela rutan) , 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6712980, 1463440] ), dike, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ), ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, rikligt , 2018 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ), vägdike, 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ), vägkant, 2015 (IPt)
Sjövik (13F 6d , [67302, 14654] ), nära väg i sank mark, mindre bestånd , 1986 (MKp)
BJURSÅS

Sågdammen (13F 7g , [67372, 14823] ), strandkant, några , 2000 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ), fuktig vandringsled i skogen, 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ), dike, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ), orkiderik vägkant, 2018 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ), skogsväg, 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732760, 1431154] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), strandäng mot ån, fåtal , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ), vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde, flertal , 2017 (GHa)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ), skogsvägkant, 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
O om St. Snesen (13E 5g , [6725252, 1432054] ), sogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725070, 1449033] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Femningsberget (13E 8h , [6741737, 1436216] ), kogsbilvägkant, myr, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ullvi Hälla (13F 6b , [6733, 1458] ), diken i byn o skogen, allmän , 1986 (TLj)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmarklent, 2014 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [67405, 14572] ), fuktigt dike, stort bestånd , 1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
Slättbergsgruvan (13F 8d , [67405, 14683] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ), åstrand, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

OK/Q8 vid Offerbacken/Hantverksbyn (13F 9c , [6749550, 1461920] ), dike, enstaka , 2011 (GHa)
1 km NV Ärtled (13F 9e , [67494, 14734] ), gammal körväg, enstaka , 2007 (GHa)
Lantbruksskolan (14F 0c , [67535, 14618] ), dike, t.riklig , 1985 (TLj)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ), rätt sumpigt blandskog på fd änge, enstaka , 2017 (GHa)
Råberget,vid infarten till tippen (14F 0d , [6753, 1469] ), blött dike, t.riklig , 1985 (TLj)
Råberget Norra vändplanen (artp.), (14F 0d , [6753493, 1469622] ), dike, 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751045, 1490062] ), längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [6755, 1450] ), dike, flerst. , 1989 (JEd)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ), dike, enstaka , 2013 (GHa)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), sankmark, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756544, 1487617] ), grusig vändplan, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), sluttande kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), strandskog, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mjöbergsänget (14F 4b , [67713, 14592] ), ~refl~ ,Vändplan på skogsbilväg med omgivande skog/hyggen, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Avlassån (14F 4f , [67704, 14765] ), utmed ån, enstaka , 2007 (GHa)
300 m SV Öratjärn (artp.), (14F 5f , [6775409, 1475950] ), dike, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ), ~refl~ ,dike i myr, tiotals ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ), vägdike, enstaka , 2008 (GHa)
BODA

Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ), vägren, fåtal , 2017 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ), kraftgata, enstaka , 2018 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ), dike, rikligt , 2019 (GHa)
Vägkant S Rödholsmyren (14F 4c , [67716, 14630] ), dike/bäck vid vägkant, tiotal , 1997 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67729, 14642] ), surdrag genomkorsat av traktorspår, tiotal , 1999 (GHa)
200 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67732, 14652] ), dike, tiotals , 1997 (GHa)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ), ~refl~ ,funtig vändplan, tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ), nyupptaget dike, tiotal , 2010 (GHa)
1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ), källa med järnockra i vägdike, något tiotal , 2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67761, 14642] ), dike vid vändplan, enstaka , 2014 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ), dike, rikligt , 2014 (GHa)
Klockarbäcksänget (artp.), (14F 5c , [6777386, 1462779] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Öster om Klysenhol (artp.), (14F 5d , [6776214, 1466308] ), 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), surhål i f.d. motorbana, flertal , 2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ), kanten av damm, enstaka , 2018 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Svartbäcken (14F 5f , [67799, 14757] ), vägdike, tiotals , 2017 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67812, 14623] ), dike, fåtal , 2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ), dike, enstaka , 2010 (GHa)
Östanvik. Kvarndammen (artp.), (14F 6d , [6783917, 1468737] ), dike, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Morkarlfloten (14F 6e , [67821, 14731] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781450, 1482010] ), dike, något tiotal , 2014 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [6782470, 1480900] ), dike, enstaka , 2014 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ), kanten av dammen, 2009 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14759] ), körspår i hygge, enstaka , 2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ), vägren, flertal , 2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ), diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg, flertal , 2011 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ), dike, flera tiotal , 2011 (GHa)
Jässelåsen (14F 8e , [67916, 14708] ), ~refl~ ,dike, rätt bstort bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ), dike, rätt rikligt , 2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Svartesåsen (14F 9d , [67984, 14698] ), diken, rikligt , 2014 (GHa)
2,5 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798150, 1470320] ), dike, enstaka , 2014 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ), ~refl~ ,dike, tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ), dike, flertal , 2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ), dike vid vändplan, enstaka , 2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ), ~refl~ ,dike, ,frekvens t.allm. 2008 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68006, 14748] ), ~refl~ ,vägdike, 1986 (RLu)
Satriset (15F 2e , [6811290, 1471220] ), dike, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ), vägren/dike, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Lisselhed S-ut (14E 4h , [67725, 14350] ), skogskärr, 1989 (JEd & LBr)
Vångsgärde mot SO i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), bäcksänka m.mannagräs,bäckbräsma,dvärghäxört,etc, rikl. , 1988 (JEd)
Näset, Orsa. (artp.), (14E 5g , [6775368, 1434857] ), 2015 (Lars Bruks)
Trunna n. gångbron över Enån ( kulturspr.!) (14E 5h , [67777, 14371] ), på igenvuxen gammal kärrväg ned i daleb, 1 stot tuva! , 1987 (JEd & BOr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Söder om Snyggflot (14F 5a , [67796, 14533] ), vägdike, några tiotal , 2012 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ), vägren/dike, enstaka , 2018 (GHa)
Ivarsån V om Ivarstjärnarna (inhemsk?) (15F 1a , [6805, 1454] ), bäckdråg,ängsartad sunptallskog m. fl. S-liga arter, t.rikl! , 1986 (JEd & BOr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ), dike, enstaka , 2012 (GHa)
SOLLERÖ

Länsmansmyren (artp.), (13E 8e , [6741716, 1424410] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
Mångsjön, 500m söder om (artp.), (13E 9g , [6747243, 1434517] ), myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749221, 1432939] ), skogsväg, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Österängarna mot SO vid Rv (14E 1j , [6756, 1449] ), vägkanter, 1989 (JEd)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), fuktig betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Sjukhusrondellen (14E 3g , [6767290, 1434220] ), dike/vägren, fåtal , 2010 (GHa)
VÅMHUS

Våmdalsmyrarna (14E 9d , [6796710, 1416360] ), vägren, spridd , 2017 (LBr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,damm, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Villan O (artp.), (13E 7a , [6735830, 1403843] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ), vägkant och dike, 2015 (MNo)
Finngruvan (13E 7b , [6738, 1405] ), vägkant, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), strand, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.), (14D 5j , [6779590, 1397280] ), sandig sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.), (14D 6i , [6783815, 1390627] ), utfyllnadsmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), vändplan på grus, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6802892, 1382297] ), fuktigt vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815218, 1375343] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
HAMRA

Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.), (12E 1f , [6659600, 1427534] ), betesmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.), (12E 1g , [6659238, 1432835] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.), (12E 2f , [6661980, 1428327] ), skogsbilväg, 2011 (Måns Svensson)
Täppan, 100 m söder om (artp.), (12E 2f , [6662241, 1425432] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664511, 1430187] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.), (12E 3c , [6666870, 1412086] ), noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 3f , [6665224, 1426159] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.), (12E 4c , [6672366, 1412286] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplats 1 km sv om toppen, grusväg, dike, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6673350, 1417650] ), myr, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.), (12E 4e , [6672396, 1422199] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

200 m söder om Håvån, öster om landsvägen (12E 7h , [66876, 14358] ), klibbalkärr längs bäck, 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Atlasruta (just), (13E 0h , [67011, 14392] ), längs traktorväg i frisk granskog, rel.rikl. , 1992 (ULi)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ), vägkant,diken mot myr, 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ), vägdke, 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
NÅS

Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.), (13E 1g , [6709865, 1432576] ), vägkant, noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407674] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Vändplan ca 1 km N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696678, 1410471] ), vägkant/vägdike, enstaka , 2008 (HLe)
Längs skogsbilväg från Lerbäcken mot Grimstjärnen (13E 1c , [67085, 14125] ), fuktig vägkant, 3 best. , 1989 (HLe & UGn)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Klosstjärnen 200 NNV (13E 2c , [6710420, 1411630] ), ~refl~ ,traktorväg, 2002 (HLe)
Åskaken V (artp.), (13E 3a , [6719088, 1403352] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ), ~refl~ ,vägkant/dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget N (artp.), (13E 4a , [6721074, 1404716] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Ö Holkberget vid St. o L. Björntjärn (13E 4d , [67220, 14150] ), skogsbilväg, enstaka längs vägen , 1990 (HLe & ULe)
Holkberget NO (artp.), (13E 4d , [6723458, 1415016] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.), (13E 5a , [6727364, 1402188] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Skogsbilväg vid stigen till Vålberget (13E 5c , [6725407, 1413726] ), vägdike, enstaka , 1995 (HLe)
ÄPPELBO

N Skalet (artp.), (12D 9j , [6699643, 1397106] ), 10 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Brindoset (12E 6b , [6684570, 1405600] ), vägdike, 2012 (IPt)
Ärten S (artp.), (12E 7a , [6686064, 1403340] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
Hunflen (13E 2a , [67110, 14027] ), östsluttning med rörl.grundvatten, 1995 (IJo)
Övre Lisstjärn (artp.), (13E 3a , [6715147, 1402332] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

500 m V Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13916] ), mkt fuktig skogsmark ,kanske tidigare äng, täml.fåtalig , 1988 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Såglömman (13D 2h , [67138, 13893] ), dike, enstaka , 1997 (MNo)
Väster om Digerberget (13D 4d , [67212, 13681] ), dike, ? , 1997 (MNo)
Holsselen (13D 4f , [6724, 1377] ), dike nära ån, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Sjöhusen (13D 4h , [67215, 13856] ), vägkant, några tuvor , 1998 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ), fuktig sand i gammalt grustag, rikligt , 2011 (MNo)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726464, 1396469] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Öster om inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13707] ), dikeskant, ett fåtal tuvor , 2003 (BGM)
Utefter Arvselsvägen (13D 7h , [67352, 13896] ), dike, några meter , 2000 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Malung -Öje,nära avtagsv. mot Hånäset (13D 7i , [67364, 13917] ), vägdike, rikligt , 1987 (PEr)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.), (13D 8d , [6740078, 1367797] ), vägdike, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ), vägkant, 2015 (MNo)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725516, 1401039] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
TRANSTRAND

1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799130, 1344130] ), dike vid vändplabn, c:a 25 ex , 2005 (MNo)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.), (14D 4d , [6771101, 1366629] ), gräsmark invid bäck/dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt, ,frekvens ej bedömd 2007 (UGu)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.), (14D 7c , [6786280, 1361130] ), vägdike, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Stöten (15C 0i , [6800520, 1344870] ), ruderatmark, rikligt , 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern, 400 m SV om (artp.), (15C 3j , [6818926, 1345700] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841280, 1340730] ), vägdike, några tuvor , 2010 (LBr)
S om Bålsåsen (15C 8j , [68400, 13492] ), näringsrikt vägdike, sparsamt , 1989 (DABS)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.), (15D 5d , [6826831, 1369440] ), dike och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Storåns dalgång, c:a 1 km S. Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1333] ), skogsvägkant, en kraftig tuva , 1985 (JEd)

Dalarnes Flora