Juncus compressus    Stubbtåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsvägar,stränder, spridd, (10 lokaler) , 1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Nordöstra Horndal (artp.), (12G 7g , [6687530, 1533720] ), 10 plantor , 2011 (Mats H. G. Gustafsson)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
STORA SKEDVI

Hysta vid Skedvivägen (13G 0a , [67003, 15018] ), vägdike, 1990 (JEd)
SÄTER

Bispberg (artp.), (12F 8j , [6692571, 1499945] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Borlänge, Kupolen (artp.), (13F 1f , [6707348, 1478656] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Styggmyren, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711148, 1483046] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711163, 1483043] ), utfyllnad, 1 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
BORLÄNGE

E16, Islingby (artp.), (13F 1g , [6707464, 1480967] ), vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
ASPEBODA

Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ), vägkant, 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), vägkant, 2019 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Ön (13G 7b , [6736260, 1507310] ), skogsstig, rel fåtalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, rikligt , 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ), ~refl~ ,solig sandig mark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Vid Tidstransfabrikens västra sida, vid ån (13F 6e , [6732910, 1472100] ), fuktig sandig mark, 1996 (MBe)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, 1999 (JJa)
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ), fuktig vägkant, 2000 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , ), på mindre vägar med grässvål, mindre allmän , 1986 (MKp)
Tällbergs brygga (13F 9b , [67460, 14550] ), sandig gräsplan.trampsliten, rikligt , 1987 (JEd & TLj)
Tällberg v.Siljan n. vattenverket (13F 9b , [67466, 14551] ), sandig gräsplan.trampsliten, rikligt , 1987 (JEd)
RÄTTVIK

OK/Q8 vid Offerbacken/Hantverksbyn (13F 9c , [6749550, 1461920] ), grusbädd i slänt, enstaka , 2011 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Vidablick O (artp.), (13F 9c , [6749927, 1463718] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ), diken,vägkanter,gårdsplaner,etc, fl. , 1988 (TLj)
N Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753243, 1461407] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Sjurberg (14F 0c , [6754, 1460] ), diken,vägkanter,gårdsplaner,etc, fl. , 1988 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ), vägkanter,diken,gårdsplaner,etc, riklig , 1986 (TLj)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
V.Born, 500 m S om byn eft.vägen (14F 1e , [67596, 14701] ), botten av sandtäkt, 1985 (TLj)
ORE

Furudal, 1 km V stn v industiomr. (14F 6c , [67839, 14629] ), sandgrop v.jvg, enst.tuvor , 1987 (TLj)
ORSA

Orsa camping (14E 5g , [67789, 14349] ), på sliten gräsmark på campingen, 1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Lunden v.Orsasjön (14E 5h , [67759, 14356] ), sliten gräsmark v.båtupläggn.plats, enst. , 1988 (JEd)
Stenberg v,LidAnnas väg (14E 5h , [67762, 14369] ), täml. nyanlagt vägdike, 1987 (JEd)
Höglunda i vägkant n.OK (14E 5h , [67774, 14366] ), på blottad blöt kalkpåv.jord, mjäla i vägdige (+majviva,ärtstarr etc.), rikl! , 1987 (JEd)
Orsa småbåtshamn (14E 5h , [67785, 14354] ), grusig vägkant, 1987 (JEd)
Kallmora, fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), på 2 olika gårdsplaner, torr 'grusig' gräsmark, enst! , 1985 (JEd)
MORA

Mora, gångstig nedan OK ner mot siljan (artp.), (14E 3g , [6765736, 1431660] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

MALUNG

Utefter väg 45 (13D 6h , [6733812, 1388999] ), vägdike, rikligt på 25 löpmeter , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora