Juncus castaneus    Bruntåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehogna i barrskogsregionen vid Rösk-åsen 1920 (Lr) * strax N om Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr i högörtgranskog, enstaka ex , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685138, 130791] ), rik sluttningsmyr i björkskog, 1996 (DABS)

Dalarnes Flora