Juncus bulbosus    Löktåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, allmän, (26 lokaler) , 1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vatebo fd fäbodar (12G 7h , [6688220, 1538400] ), Vändplan mm, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.), (12G 2d , [6664008, 1518939] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1989 (Fritz Eriksson)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GARPENBERG

Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikhyttesjön (12G 8d , [66909, 15185] ), oligotrof sjö, vanlig , 1990 (MDv)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ), sjö, 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ), skogsbilvägdike, 2011 (DABS)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), strand, 2013 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjö, 2011 (DABS)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), sjö, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ), strand mot Rämen, 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6687384, 1470812] ), strand o vatten, 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ), vägkant, 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ), bäck med omgivande hygge med lövsly, 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699085, 1470654] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ), damm med omgivande skogsmark, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699213, 1473539] ), liten myr, 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km (12F 9f , [6697705, 1478442] ), bäck,myr, 2020 (SNy)
Myr vid Ösjöbäcken (13F 0d , [6702136, 1469473] ), 2020 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6703040, 1465356] ), vägkant, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6701911, 1471399] ), mot ån, 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ), liten myr, 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ), vägdike, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ), jordhögar, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ), myr, 2018 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ), vägkanter och blöta diken, 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ), i kärrdråget, 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
VIKA

Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ), dammkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (LBr)
ASPEBODA

Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ), liten myr, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ), myr, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), strand, 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6737960, 1507190] ), strand, rel vanlig runt Svärdsjön , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Sågviken (artp.), (13G 9e , [6747229, 1523233] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2008 (NGu)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754358, 1514329] ), vid strandkanten, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, 2003 (NGu)
Svartens nordöstra strand (artp.), (14G 1c , [6756063, 1513194] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.), (14G 1c , [6759680, 1511539] ), sjökant och gungfly, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.), (14G 2c , [6760279, 1511215] ), längs ån, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), strandkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, spridd , 2018 (LBr)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SÖDERBÄRKE

500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ), ~refl~ ,kalhygge, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.), (12F 1g , [6658760, 1483740] ), rel. näringsfattig sjö. sandbotten., 2007 (AJn)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), å, 2017 (IPt & SNy)
Oppsveten (13F 3j , [6719180, 1495720] ), grud sandbotten, spridd , 2017 (LBr)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
Dammänget (artp.), (12F 5h , [6677356, 1486460] ), strandkant, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
LUDVIKA

Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), 1999 (GEn)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, riklig , 2017 (LBr)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ), myr nära vändplan, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [6712100, 1454770] ), skogsbilsvägkant, enstaka , 2003 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712920, 1460270] ), bäck med branddamm, massvis , 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö i vatten ,samt strand, rikligt , 2005 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ), litet kärr, 3-4 ex , 1988 (UEr)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ), fuktig vandringsled i skogen, 2011 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), ~refl~ ,våt ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Lurån (artp.), (13F 7i , [6736601, 1490946] ), (enl. Artportalen Stora Kopparberg), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
SILJANSNÄS

Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ), sumpig sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gassarvet (13F 7a , [6739234, 1451070] ), vid strandlinjen till holme, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad vanligaste vattenväxten ned till 2m djup , 2020 (Peter Ståhl)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), damm, 2017 (JMa & UGu)
Opplimen vid badstranden (13F 8b , [67422, 14591] ), vattenbrynet, 5 ex , 1991 (MKp)
Salutjärnen (13F 9c , [67454, 14638] ), vattenbrynet, badstrand, enstaka , 1991 (MKp)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ), åstrand, 2007 (DABS)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långmyrloken (14F 3e , [6767000, 1471000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km S Snusbacken, "Lantmirä". (14F 4c , [67720, 14631] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ), ~refl~ ,igenväxande åker, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6774150, 1470390] ), ~refl~ ,botten av långsamt flytande å, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
ORE

Andtjärnsheden (14F 5d , [6775750, 1465610] ), naken jord vid bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), sandbotten, enstaka , 2011 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794930, 1433932] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.), (14E 8h , [6791360, 1437168] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ), grusig dystrand, spridd , 2007 (GHa)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
Skålmyren (15F 1b , [68081, 14589] ), i bäck, rikligt , 1986 (LBr)
SOLLERÖ

Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ), ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Länsmansmyren (artp.), (13E 8e , [6741716, 1424410] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), fuktiga stigar,vägkanter , sjö-och åstränder samt i sjöar och åar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Selja badplats (artp.), (14E 3f , [6767673, 1428503] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ), ~refl~ ,större skogsmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Fåsjön (artp.), (14E 4h , [6770980, 1439836] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ), rikmyr och vägren, spridd , 2017 (LBr)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745710, 1409978] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [6747070, 1409730] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), fuktig skog runt bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
vid Kvarnkrok (artp.), (14D 6i , [6781052, 1392819] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämnasjöv. x Hållbergsv. N om (artp.), (14D 7j , [6786107, 1399421] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802702, 1377929] ), bäckdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [6809830, 1382870] ), grund å med dybotten, riklig , 2013 (LBr)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Storjölltjärn (artp.), (15E 1a , [6808826, 1404482] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjö, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Väster om Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659103, 1424272] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn (12E 1h , [66599, 14356] ), 1999 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), kärr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661938, 1425724] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665775, 1426066] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck dammstrand, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), utmed grusvägen., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.), (12E 5f , [6675605, 1427312] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.), (12E 5f , [6678097, 1428535] ), sjökant, myr, åkant, sumpskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Tyren, nordspetsen (12E 9i , [6697245, 1440417] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), älvstrand, 2015 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), strand, vatten, 2015 (IPt)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sandsjöbotten, 2012 (HLe)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), mosse/kärr, 2008 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ), ~refl~ ,lösbottenkärr, 1989 (HLe)
Väg till Krogens 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ), väg, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Älgsjöbäcken N Idsjön (artp.), (13E 2b , [6714701, 1405803] ), bäck, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6713337, 1420586] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Gruckån V Åskaken (artp.), (13E 3a , [6719261, 1403793] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Norra delen av N Hellsjön (13E 3b , [6716911, 1405025] ), ~refl~ ,sandbotten, 1996 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Dårarmyran V (artp.), (13E 4b , [6722900, 1407371] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
250 N Aborrtjärn (13E 5c , [6725724, 1412492] ), ~refl~ ,myrtjärn, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684032, 1407584] ), älvstrand, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Stockholmsdammen (artp.), (13D 3e , [6717790, 1371283] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), myrdrog, 2005 (BGM)
Lömänget (13D 3i , [6715950, 1391580] ), vid ån Lömman, 2019 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ), bäck och stränder, 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), sjöstrand, 2014 (HLe)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.), (13D 7d , [6735822, 1369494] ), fattigkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), ~refl~ ,bäck, mycket i bäcken ,frekvens t.allm. , 2009 (MNo)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Viken på Fjätnäsets nordsida (15D 8c , [6841, 1364] ), strandäng på sand, t.riklig flerst. , 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), på sträner och grunda dybottnar , mest landformen, riklig , 1992 (DABS)
IDRE

Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ), grunda stränder, oerhört riklig , 2020 (LBr)
Hösthåns N-sida (16C 3f , [68696, 13294] ), grunt vatten, 1988 (DABS)

Dalarnes Flora