Juncus bufonius    Vägtåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ), tjärn, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ), skogsstig, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ), vägkanter, 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699633, 1471147] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705388, 1471676] ), vägkant, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ), vägkant nära myr, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), ruderatmark crossbana på fuktig åker, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ), vägkanter och blöta diken, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721743, 1475385] ), hjulspår på hygge, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67193, 14980] ), ~refl~ ,motionsstig, ,frekvens ej bedömd 2004 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.), (13F 4g , [6722504, 1484298] ), dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ), åker, 2011 (DABS)
Vägkant vid masten NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721319, 1486763] ), 2015 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.), (13F 4j , [6721793, 1496882] ), vägkant mot gammal vall och hygge, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), dammvall, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Laktjärnen sydöst om (artp.), (13F 5j , [6728101, 1495637] ), fuktig ängsfläck längs stig, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkt sandtag (artp.), (13G 5a , [6727508, 1501958] ), i det gamla sandtaget, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ), ängsmark, blandskog, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt, N om (artp.), (13G 5a , [6729081, 1502568] ), längs väg, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), äng, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Östansjö (13G 7b , [6737960, 1507190] ), åkerdike, riklig på lokalen men annars mindre vanlig , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735522, 1515784] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ), ängsväg, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), sandplan, 2007 (GJn)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
LUDVIKA

Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ), skogsmark/ vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14619] ), ängsmark nära älven, rikligt , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712931, 1466627] ), vägkant, 2018 (IPt)
400 m N om Trollmyran (13F 3b , [6717049, 1459274] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ), åkerkant, 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Ö om Dicksveden vid Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ), ~refl~ ,skogsbilväg,diken,skogskanter, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter & diken, 2012 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ), skogsbilvägkant, 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ), schaktad ängsmark, 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ), vägkant / ängsmark, 2020 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ), ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ), tomtmark, 2019 (JJa)
Hästnäsvägen (13F 7g , [6736965, 1482063] ), upplagsplats, 2019 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14849] ), fuktig gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2001 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ), strandkant, några , 2001 (JJa)
"Proselins" (13F 7g , [67377, 14808] ), fuktig betesäng, flertal , 1999 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), fuktig grusmark i nedlagd grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ), gräsmark längs liten skogsväg, 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ), kornåker, 2015 (JJa)
Öster om Gammals (13F 8g , [6741300, 1482700] ), ~refl~ ,fuktig skogsväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739810, 1451297] ), skogsstig, 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ), f.d ladugårdsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ), ängsmark mot sjön, åkermark, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Golfbanan (13F 7b , [6737063, 1457807] ), stig runt sjön, 2019 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga småvägar, allmän , 1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), vid vattenpöl på hopschaktad jord, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ), vägkant gammal bruksväg, 2010 (IPt)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ), vägdike, 2007 (DABS)
BODA

Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ), dike vid vändplan, fåtal , 2011 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ), fuktig "mista" i kornåker, ymnigt , 2011 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, S Brändan (14F 5d , [67753, 14677] ), dike i nybruten fäg, ymnigt , 2016 (GHa)
Dalbyn, stigen mot Södertjärn (14F 5d , [67778, 14653] ), fuktig gråssvål, ymnigt , 2015 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ), naken jord i nyrensat dike, enstaka , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), sand/gräsyta vid badplats, enstaka , 2011 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [67843, 14605] ), dike, enstaka , 2009 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ), sandstrand, fåtal , 2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ), gångväg/kanten av liten myr, fåtal , 2009 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), "tidvis vattenfylls ""lok""", rikligt , 1986 (LBr)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ), skogsväg med kanter, 2019 (JJa & MNo)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ), åkermark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter,ruderatmark,tomtmark och stigar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), skogsväg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sjurberg, badplatsen (artp.), (14E 5b , [6779454, 1408242] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Nybodkölen N (artp.), (13E 7a , [6736029, 1400467] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), strand, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Sälhedsmyran N (artp.), (13E 9b , [6746461, 1405638] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg, 200 m V om (artp.), (14D 5h , [6776078, 1389763] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783515, 1394615] ), fuktig vägkant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Karin Martinsson, Magnus Magnusson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ), älvstrand, spridd , 2018 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.), (12E 2f , [6660285, 1427382] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669660, 1422070] ), myr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Karin Martinsson, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck ovanför södra dammstranden, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ), fäbodvall, jordhög, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ), vägkant och dike, 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), vägkant, 2009 (DABS)
Vägen till Mjölingholen (13E 0c , [6701205, 1414968] ), ~refl~ ,traktorspår, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Butjärnsflotten V (artp.), (13E 0d , [6701080, 1415242] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Vägen till St Rutsberget (13E 0d , [67046, 14172] ), väg, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Stigen strax N Lerbäcken (13E 1c , [6708520, 1413420] ), ~refl~ ,stig, 1988 (HLe)
Rutån,200 m N badplats (13E 1d , [67091, 14178] ), dike, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717799, 1402977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Mln Mellantjärn-Klockartjärn (13E 3c , [67165, 14117] ), fuktig stig, ~5 x , 1989 (HLe & UGn)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, 1989 (HLe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, sparsam , 1991 (HLe & ULe)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågbyn, gamla skolan (artp.), (12E 6b , [6683704, 1406203] ), gräsbevuxen skogsväg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vattaå, 100 m SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), dike med blottad jord, 1 m2 , 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nära 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvien (12D 8h , [66931, 13893] ), stig nära älven, fåtalig , 1989 (OSt)
300 m S Jan-Massas (12D 8i , [66921, 13912] ), fägata, 1988 (OSt)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743710, 1390730] ), skogsbilväg, dike, rikligt utefter flera meter , 2010 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725515, 1400978] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Stavåsnäs (14C 2i , [6763160, 1342819] ), gräsmark, 2014 (DABS)
Urväderskölen (artp.), (14C 5j , [6777285, 1345697] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67653, 13700] ), skogsbilväg och dike, rikligt utefter flera meter , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Gusjön, vid elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6770957, 1366689] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13687] ), vägkant, 2009 (BGM)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803973, 1346134] ), vägren och tomt vid fäbod., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, sparsam , 2015 (LBr)
Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skidanläggning (artp.), (15D 8b , [6842351, 1358819] ), markväg, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
IDRE

Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Idrefjäll ovanför receptionshuset vid tennisbanorna (16C 3i , [6867420, 1344020] ), slänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ), grusplan, mkt riklig , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
2 km NNO Fjätbodarna,vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ), gräsinsåning i lv-diket, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora