Juncus articulatus    Ryltåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), diken,stränder, allmän , 1995 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), noterad , 2017 (Peter Ståhl)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ), skogsstig, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ), ladubacke, 2011 (DABS)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ), gruvavfall,gräsbevuxet, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter, 2015 (IPt & SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.), (13F 4g , [6722504, 1484298] ), dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ), gammal vall ,våtparty, 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge , vid bäck, 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liliansnäs, Östra delen (artp.), (13G 6b , [6732192, 1506027] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
SV om Ön (13G 7b , [6735830, 1506580] ), skogsväg, 2008 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [6758960, 1506500] ), vägdike, 2005 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ), vägkant, 2012 (DABS)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
GRANGÄRDE

Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Lindbastmora, nedre delen av rikkärret (artp.), (12F 8b , [6692050, 1457828] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ), ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ), ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ), skogskärr, 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ), vägdike, 2011 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ), ~refl~ ,bergtag, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter & diken, 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ), litet kärr, 7-8 ex , 1988 (UEr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), fuktig grusmark i nedlagd grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ), skogstig, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ), vägdike genom blandskog, 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägdike, 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ), vägkant, 2014 (JJa)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Badplatsen i Gärdsjön (14F 1d , [6756600, 1467870] ), sandstrand, fåtal , 2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), vägkant, tiotals , 2011 (GHa)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ), skogskant mot bäck, 2010 (IPt)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756544, 1487617] ), grusig vändplan, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ), fuktig sönderkörd körväg, enstaka , 2012 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ), vägdike, 2007 (DABS)
BODA

Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärsbäcken (14F 4d , [67735, 14651] ), bäck, enstaka , 2007 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ), ~refl~ ,fuktig vändplan, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ), källa med järnockra i vägdike, enstaka , 2017 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ), längs skogsbilväg, (den krypande varianten), flera täta mattor , 2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ), längs dike från kallkälla, rikligt , 2015 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), lergrop i f.d. motorbana, enstaka , 2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778370, 1468940] ), dike med sandig botten, ymnigt , 2009 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjö- och åstränder, vägkanter och i diken, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ), vägdike, 2017 (IPt & SNy)
Säs grustäckt (artp.), (14E 4e , [6773570, 1422177] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771289, 1425641] ), bäckdrag, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VENJAN

Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ), vägkant och dike, 2015 (MNo)
ÄLVDALEN

Risberg, 200 m V om (artp.), (14D 5h , [6776078, 1389763] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Digerberg (artp.), (14D 9i , [6797487, 1394581] ), gräs- och rismark i låglandet fuktig mark i vägdiket, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg (14E 6c , [6783750, 1411770] ), 2008 (DABS)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805788, 1367891] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815289, 1375330] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerdalarna

FLODA

500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS)
Väg till Krogens 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ), väg, flera , 1988 (HLe & UGn)
Gensens badplats (13E 3e , [67181, 14235] ), sjöstrand, sparsam , 1991 (HLe & ULe)
Stig mot Stålkarlrisberget mot NV vid vägen (13E 4a , [67227, 14026] ), väg, flera , 1988 (HLe & UGn)
Flögsjöbergets fäbod (13E 4b , [67234, 14068] ), väg, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Vansberget,ca 1 km Ö toppen (13E 5b , [67288, 14073] ), bar fuktig jord i traktorväg, ca 10 ex , 1988 (HLe & UGn)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [6733450, 1384640] ), vägdike, några tiotal strån , 2007 (MNo)
Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739451, 1393026] ), vägdike, rikligt , 2013 (MNo)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
1,5 km öst Vålberget (13D 8i , [6740930, 1392240] ), skogsdike, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, 1989 (ULn)

Dalarnes Flora