Juncus arcticus    Fjälltåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), extremrikkärr i zon mellan fastmark o flark, (kontr. ÖNi & S.Snogerup) , 1988 (JEd)
Storgjotkölen V-ut (artp.), (16C 2c , [6862055, 1311455] ), kant av extremrikkärr i örtrik fastmatta med huvudstarr och smalfräken, noterad , 1988 (Jan Edelsjö)
Storgjotkölen (16C 2c , [6862060, 1311500] ), skuggig kant av rikkärr, några m2 , 2009 (LBr)
Storgjotkölen V-ut (artp.), (16C 2c , [6862061, 1311523] ), rikare kärrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)

Dalarnes Flora