Juncus arcticus x filiformis    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ), rikkärr, rikligt-beståndsbildande över stoa ytor , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [685161, 134832] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd i stora bestånd , 2009 (LBr)
IDRE

Röskåsbäcken (16C 0b , [685048, 130777] ), skogsvegetation längs bäck, 1996 (DABS)
V om Storgjotkolen (16C 2c , [68620, 13114] ), rikkärrkant i örtrik fastmatta (m.huvudstarr o smalfräken), t.rikl. på 10 m2 , 1988 (LNo & JEd)

Dalarnes Flora