Juncus alpinoarticulatus ssp. alpestris    Nordtåg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)

Dalarnes Flora