Jasione montana    Monke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Längs riks-70 mellan Skogsbo och Rembo (12G 4d , [6671460, 1519830] ), sandiga vägslänter, oerhört riklig , 2012 (LBr)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Dödafalletparkeringen (artp.), (12G 3e , [6669665, 1521637] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
HEDEMORA

Söder Gräsö längs vägen (artp.), (12G 5c , [6678350, 1513616] ), noterad flerstädes söderut längs riksvägen. , 2020 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora