Jasione montana    Monke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Längs riks-70 mellan Skogsbo och Rembo (12G 4d , [6671460, 1519830] ), sandiga vägslänter, oerhört riklig , 2012 (LBr)
Dalahästen (12G 4e , [667050, 152201] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)

Dalarnes Flora