Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rossen (DFl), ( , ), allmän , 1995 (PDm)
Bysjön vid Långholmen (12G 4h , [6672490, 1539330] ), blottlagd sandstrand, 1995 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, oerhört riklig , 2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (DFl), (12G 5h , [66754, 15381] ), torrlagd grusbotten, 1995 (PDm)
Vatebosjön (DFl), (12G 6h , [6683, 1538] ), 1995 (PDm)
Vatebosjön (artp.), (12G 6h , [6683503, 1538392] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
GARPENBERG

Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ), täml.oligotrof sjö på sandbotten, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Grycks vik i Grycken, vid Grycksbo fäbodar (13G 1e , [6707810, 1522450] ), ~refl~ ,sjöbotten, hård, 2004 (NGu)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
VIKA

Vikasjön v.Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), ilandflutet v.badstranden, rikl. , 1988 (JEd)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
N om bron mot Isala (13G 7b , [6738190, 1506420] ), mjukbotten c:a 2 m djupt, svårbedömt , 2008 (JWk)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ), sjö, oligotrof, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.), (12F 2h , [6661770, 1486420] ), tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten, mycket i driften , 2007 (AJn)
Oppsveten (13F 3j , [6719180, 1495720] ), grud sandbotten, sparsam , 2017 (LBr)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Mojesjön (13F 4c , [6720770, 1461000] ), sjö, spridd , 2005 (IPt)
BJURSÅS

Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6739172, 1451449] ), sjökanten, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brorsen (13F 8d , [67430, 14668] ), strandvatten, ganska rikligt , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
ORE

Oresjön vid Vindförberg (DFl-50), (14F 6d , [67830, 14650] ), ilandflutna ex., 1986 (JEd)
Furudals bruk,dammen eft.Ore älv (14F 7d , [6786, 1465] ), stora kontgjorda sjöar/dammar, flerst. , 1985 (TLj)
Furudals bruk,nya dammen (14F 7d , [67868, 14652] ), dammsjö (mkt grund), enstaka,lösdrivande , 1985 (TLj)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), 2014 (Johan Svedholm)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.), (14E 5g , [67792, 14342] ), rikligt flytande in mot stranden, 1994 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [6734100, 1414750] ), ~refl~ ,vät i barrblandskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.), (14E 0g , [6754243, 1433640] ), sandbotten sjön siljan, 2014 (Kerstin Frostberg)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Havtjärn (artp.), (15D 0f , [6803977, 1376023] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfssjön (artp.), (12E 3e , [6669960, 1422129] ), noterad , 2018 (Fredrik Enoksson)
FLODA

Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ), strand o vattenväxter, 2020 (SNy)
JÄRNA

Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ), ~refl~ ,älv sandstrand, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Åskaken västra delen (artp.), (13E 3a , [6718675, 1404352] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), sandbotten i älv, 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Van (artp.), (13E 4b , [6723812, 1409131] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723996, 1416344] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Uppströms Kvissedeforsen (13D 1i , [67092, 13939] ), lugnvatten vid strandkanten, enstaka , 2018 (MNo)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nedre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15), (15C 5h , [6829520, 1337220] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Övre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15), (15C 6h , [6830220, 1337160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ), grund strand, spridd , 2020 (LBr)
Näcksjön I NO (artp.), (15D 8b , [6840585, 1359880] ), sjökant, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
IDRE

Grövlan N, Sågliden S (artp.), (16C 6e , [6882748, 1320297] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
ca 1km S Klutsjön (16C 8j , [68905, 13451] ), ~refl~ ,liten skogssjö, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida n. riksgränsen (DF), (16C 9d , [6898, 1315] ), grund vik, 1988 (JEd)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6898130, 1335160] ), strandområde, spridd , 2017 (LBr)
Löskessjöns sydände (16D 6a , [6881660, 1354280] ), grund fjällsjö, riklig , 2013 (LBr)
Hävlingens sydände (17C 0e , [6901250, 1323260] ), sandbotten, funnen i drift, riklig , 2013 (LBr)

Dalarnes Flora