Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rossen (DFl), ( , ), allmän , 1995 (PDm)
Bysjön vid Långholmen (12G 4h , [667249, 153933] ), blottlagd sandstrand, 1995 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (DFl), (12G 5h , [66754, 15381] ), torrlagd grusbotten, 1995 (PDm)
Vatebosjön (DFl), (12G 6h , [6683, 1538] ), 1995 (PDm)
GARPENBERG

Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ), täml.oligotrof sjö på sandbotten, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Grycks vik i Grycken, vid Grycksbo fäbodar (13G 1e , [670781, 152245] ), ~refl~ ,sjöbotten, hård, 2004 (NGu)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
VIKA

Vikasjön v.Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), ilandflutet v.badstranden, rikl. , 1988 (JEd)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [672552, 150233] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
N om bron mot Isala (13G 7b , [673819, 150642] ), mjukbotten c:a 2 m djupt, svårbedömt , 2008 (JWk)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ), sjö, oligotrof, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [674946, 149740] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.), (12F 2h , [6661770, 1486420] ), tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten, mycket i driften , 2007 (AJn)
Oppsveten (13F 3j , [671918, 149572] ), grud sandbotten, sparsam , 2017 (LBr)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Mojesjön (13F 4c , [672077, 146100] ), sjö, spridd , 2005 (IPt)
BJURSÅS

Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [671769, 144429] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brorsen (13F 8d , [67430, 14668] ), strandvatten, ganska rikligt , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
ORE

Oresjön vid Vindförberg (DFl-50), (14F 6d , [67830, 14650] ), ilandflutna ex., 1986 (JEd)
Furudals bruk,dammen eft.Ore älv (14F 7d , [6786, 1465] ), stora kontgjorda sjöar/dammar, flerst. , 1985 (TLj)
Furudals bruk,nya dammen (14F 7d , [67868, 14652] ), dammsjö (mkt grund), enstaka,lösdrivande , 1985 (TLj)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), 2014 (Johan Svedholm)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.), (14E 5g , [67792, 14342] ), rikligt flytande in mot stranden, 1994 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [673410, 141475] ), ~refl~ ,vät i barrblandskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.), (14E 0g , [6754243, 1433640] ), sandbotten sjön siljan, 2014 (Kerstin Frostberg)
ÄLVDALEN

Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Västerdalarna

JÄRNA

Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ), ~refl~ ,älv sandstrand, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [671686, 141171] ), sandbotten i älv, 2011 (HLe)
MALUNG

Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nedre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15), (15C 5h , [682952, 133722] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Övre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15), (15C 6h , [683022, 133716] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
IDRE

ca 1km S Klutsjön (16C 8j , [68905, 13451] ), ~refl~ ,liten skogssjö, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida n. riksgränsen (DF), (16C 9d , [6898, 1315] ), grund vik, 1988 (JEd)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [689813, 133516] ), strandområde, spridd , 2017 (LBr)
Löskessjöns sydände (16D 6a , [688166, 135428] ), grund fjällsjö, riklig , 2013 (LBr)
Hävlingens sydände (17C 0e , [690125, 132326] ), sandbotten, funnen i drift, riklig , 2013 (LBr)

Dalarnes Flora