Isatis tinctoria    Vejde


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Idkerberget (12F 9d , [66951, 14679] ), på bioslam, enstaka , 1986 (IAn)

Dalarnes Flora