Iris versicolor    Brokiris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Tingsnäsudden (14E 0j , [6750330, 1449920] ), strandäng, tre exemplar , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Tina, Salunäset (13F 9b , [6748248, 1459361] ), flack strand nära slåttrad äng, 10 lokaler , 2013 (BOr)
Tina, Salunäset (13F 9b , [6748433, 1459290] ), flack strand nära slåttrad äng, 10 lokaler , 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6750834, 1453670] ), 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6750858, 1453520] ), 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6751054, 1454175] ), 2013 (BOr)
Stumsnäs (14F 0a , [6752283, 1454695] ), 2013 (BOr)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754180, 1457020] ), strand, 2013 (BOr)
Ickviken (14F 0b , [6754203, 1455109] ), 2013 (BOr)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754298, 1457635] ), strand, 2013 (BOr)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754307, 1457468] ), strand, 2013 (BOr)
SOLLERÖ

Siljans västra strand, ONO Åsen (13E 9h , [6746769, 1439268] ), strand vid fiskodlingen, 2012 (BOr)
S delen av Sollerön vid Tallnäs (14E 0h , [6752839, 1436297] ), strand, 2012 (BOr)
Vid campingen (14E 0h , [6753336, 1435688] ), några ex. , 2005 (BOr)
Siljan, Nördervikens yttre o västligaste udde (14E 1g , [6758383, 1433110] ), strand, 10 blommande stänglar , 2012 (BOr)
Vid ångbåtsbryggan (14E 1h , [6757922, 1435958] ), 14 ex , 2005 (BOr)
MORA

Siljans strand, 3 km S om Garsås (14E 0j , [6753367, 1447884] ), strand, 2 lokaler , 2012 (BOr)
Siljans strand, Öster Dragnäsudden (14E 1h , [6757503, 1439457] ), strand, 2012 (BOr)
Siljans strand, Dragviken (14E 1h , [6758294, 1438963] ), strand, 4 lokaler inom 100 m , 2012 (BOr)
Siljans strand, Fudalsviken (14E 1i , [6759134, 1440952] ), strand, 2012 (BOr)
Per-Nilshar (artp.), (14E 2g , [6761898, 1432520] ), 3 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Siljans strand, Harviken - Bältervik (14E 2h , [6764152, 1435216] ), strand, 3 lokaler , 2012 (BOr)
Solviken (artp.), (14E 2h , [6764676, 1435017] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [6767395, 1429846] ), noterad några platser , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ), revel i älven, 1 blommande ex , 2010 (BOr)
Selja badplats (artp.), (14E 3f , [6767673, 1428503] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Tingsnäs udde (14E 3g , [6765952, 1432900] ), strand, lågvatten, 12 lokaler inom 3 angivna koordinater , 2013 (BOr)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6765969, 1432879] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Tingsnäs udde (14E 3g , [6765985, 1432882] ), strand, lågvatten, 12 lokaler inom 3 angivna koordinater , 2013 (BOr)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766139, 1432992] ), noterad , 2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766139, 1432992] ), 17 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäset (artp.), (14E 3g , [6766142, 1432995] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Tingsnäs udde (14E 3g , [6766172, 1433005] ), strand, lågvatten, 12 lokaler inom 3 angivna koordinater , 2013 (BOr)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6766271, 1432079] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Korsudden (artp.), (14E 3g , [6766985, 1433475] ), noterad plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Sydväst Alderängarna (artp.), (14E 4e , [6770296, 1424628] ), enstaka ex i strandkanten, strax utanflör avgränsningen , 2019 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.), (14E 4e , [6771810, 1423447] ), tusentals på gamla lokalen , 2016 (Bengt Oldhammer)
Säs (14E 4e , [6771989, 1423416] ), åstrand, 1000-tals plantor , 2012 (BOr)
Säs (artp.), (14E 4e , [6772280, 1423451] ), 100-tals efter ån , 2016 (Tomas Ljung, Bengt Oldhammer)
Säs (artp.), (14E 4e , [6772893, 1424341] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (14E 4f , [6770, 1426] ), i strandzonen, 5 grupper längs en 2 km lång sträcka , 1983 (AGr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425961] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [67704, 14260] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6770414, 1426370] ), sten/grusstrand vid sötvatten, noterad , 2020 (John Halvarsson)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770425, 1425959] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Dynggrav (14E 4f , [6770520, 1426750] ), i vattenkantan, tio ruggar med flera blommande ex. , 2011 (BOr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770758, 1426293] ), 30 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770830, 1425737] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6770993, 1426554] ), strandkant vid älven, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.), (14E 4f , [6770994, 1426524] ), på älvbrink & i strandkant, noterad , 2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6771017, 1426512] ), 100 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6771017, 1426512] ), noterad ökar i antal precis i strandkanten intill sandbrinken , 2020 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

MALUNG

Strax söder om Edets kvarn (13D 4i , [6722230, 1390710] ), strandkant, 6 blommande ex, många sterila , 2018 (LFr)

Dalarnes Flora