Iris sibirica    Strandiris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 6g , [66802, 15346] ), våtmark, en liten grupp förvildad , 1997 (PDm)
STORA TUNA

Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), vid damm i gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 3 ex , 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), liten damm, 2012 (JJa & IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Söppenmyran längs Kolbäcksån 300 m (12F 3f , [6669, 1477] ), strandskg / strandbeteskärr, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 2a , [6710360, 1452420] ), vägdike, skogsväg, 4 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Bodarna (13F 2c , [6713760, 1463060] ), upplag med gamla huggna stenar, 1 stor tuva , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714600, 1462650] ), älvstrand, ca.15 ex. , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Larsgårdarna (13F 3c , [6719436, 1460913] ), åkerkant, en stor tuva , 2011 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ), ängsmark, 1 ex , 2008 (DABS)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735070, 1455219] ), noterad , 2017 (Patrick Fritzson)
Leksands Noret, Dalälven (13F 7b , [67351, 14553] ), få ex , 1986 (MKp)
ORE

Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ), kanten av damm, enstaka , 2014 (GHa)
MORA

Dragviken (14E 1g , [6758677, 1430605] ), ängsmark. i traktorspår, 1 rugge , 2012 (BOr)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766230, 1436860] ), torpruin, dike , 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)

Dalarnes Flora