Iris pseudacorus    Svärdslilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, allmän i socknens södra del,upp till Horndal , 1987 (PDm)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ), strandkant, 2011 (DABS)
Långtjärn (12G 5c , [6678, 1513] ), i vatten, runt hela sjön , 1988 (HPe)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15117] ), älvsluttning, 40-tal , 1991 (HPe)
Brunnsjön vid Broån (12G 6b , [66837, 15092] ), I å, fåtal , 1989 (HPe)
Munkbosjön (12G 6b , [66849, 15094] ), dyig sjöstrand, 1984 (MDv)
Nibble,Broån (DFl), (12G 6c , [66831, 15114] ), i ån, några , 1989 (MDv)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ), i ån, flertal , 1988 (MDv)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66832, 15109] ), åstrand, flera ex. , 1987 (EDn)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.), (12G 6c , [6684867, 1512698] ), kärrkomplex/mad vid vattendrag, 1984 (Thomas Rafstedt)
Gåran,Vikmanshyttan (DF), (12G 7a , [66864, 15019] ), sjöstrand bland vass, 5 ex , 1986 (HPe)
SSO Holmsjön vid älven (12G 7c , [66870, 15136] ), älvkant, 30-tal , 1989 (HPe)
S Svensbodarne vid Lisjöns uplopp (12G 8b , [66923, 15067] ), sjö och å, riklig , 1989 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), i vatten, spridd , 1988 (HPe)
Norshyttedammen,hela V-stranden (12G 8b , [66930, 15067] ), betade stränder, rikl. , 1987 (TLj)
Norshyttedammen,hela V-stranden (12G 8b , [66935, 15065] ), betade stränder, rikl. , 1987 (TLj)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), vattendragsbotten, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ), strandkant, t.rikligt , 1989 (SJa)
Uppbo tjärn (12G 9a , [66985, 15038] ), strandsnår, tiiotals , 2010 (GHa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), damm, 2014 (DABS)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ), strandkärr, 1990 (JEd)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Arkhyttan , bron över Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ), å, ~5 ex , 1987 (SJa)
Nyängsån söder Lövåsen (13G 0a , [6704, 1504] ), näringsrik strandkant, t.rikligt , 1989 (SJa)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.), (13G 1b , [6706930, 1507221] ), noterad , 2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
SÄTER

Nisshyttan, hyttdammen (12F 6j , [66840, 14956] ), sjökanter, rikligt , 1987 (SJa)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ), strandkärr, t.rikl. , 1994 (ÖSp)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701100, 1488087] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Fårans utlopp (artp.), (13F 0h , [6701500, 1487100] ), 2014 (Kalle Bergström)
SILVBERG

Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Norshyttan (12F 7g , [66872, 14830] ), damm - strandkant, 5 ex , 1989 (SJa)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ), strand mot Rämen, 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), 10 , 2015 (Bo karlstens)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), längs åns stränder, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Rommehed, Långsjön (12F 9g , [66998, 14838] ), sjöstrand, rikl.runt hela sjön , 1986 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), strand av å, 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Domnarvet -Bullerforsen (13F 1f , ), älvstränder, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705853, 1479114] ), damm, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Domnarvet -Bullerforsen (13F 1g , ), älvstränder, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
SO Havtrollet (13F 2e , [67120, 14744] ), kärr på sand, 1991 (JEd)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden, Långsjön (13F 2e , [67132, 14709] ), längs stränderna, rikl. , 1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Duvnäs,sågdammen intill jvg (13F 2e , [67145, 14710] ), övergödd liten damm, rikl. , 1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), längs stranden, 1986 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens sydsida ,100 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), bäckstrand, 20-tal , 1996 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ), sjöstrand, sparsamt , 1988 (RFr)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Liljan, bl.a. Hinsnoret-Norsbo (13F 2h , [67142, 14877] ), grunda vassvikar,ofta v.kulturpåv.stränder, t.rikl.fl. , 1987 (TLj)
Liljan, bl.a. Hinsnoret-Norsbo (13F 2i , [67138, 14900] ), grunda vassvikar,ofta v.kulturpåv.stränder, t.rikl.fl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), strand, 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [6718260, 1489310] ), vattenhål i golfbana, något tiotal , 2012 (GHa)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Främbyviken o stränderna mot Slussen, fl. (13F 3i , [6718, 1491] ), stränder (Runn), fl! , 1988 (JEd)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), 2015 (Glenn Costello)
Falun, Roxnäsvägen (artp.), (13F 3i , [6718657, 1494284] ), noterad , 2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Främbyviken o stränderna mot Slussen, fl. (13F 3i , [6719, 1491] ), stränder (Runn), fl! , 1988 (JEd)
Puttbo, lilla dammen (artp.), (13F 4g , [6721811, 1484918] ), damm/viltvatten, 2 plantor/tuvor , 2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten, noterad , 2017 (Per Johansson)
Faluån (artp.), (13F 4h , [6721734, 1489988] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Kålgårdsån (13F 4h , [67232, 14891] ), vattenbryn, ett par "ruggar" , 2011 (GHa)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ), sjöstrand, spridd , 2019 (LBr)
Lugnet dammen Falun (artp.), (13F 4i , [6722880, 1491826] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Bollnäsbäckens utlopp i Tansen (artp.), (13F 6g , [6730362, 1481583] ), noterad , 2020 (Urban Grenmyr)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ), strand, 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), liten damm, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [67220, 14983] ), eutrofa strandkärr, 1988 (JEd)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722222, 1498581] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [6735770, 1505690] ), strandslänt invid trädgårdsavfallshögar, fåtalig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strand, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kyrkbyn, Hästholmen (liten ö söder om Kolhusudden) (12F 2h , [66612, 14870] ), sjöstrand, 1 grupp västra sid. , 1983 (RNo)
"Kyrkbyn, Järnbodviken ""Jerboviken""" (12F 2h , [66615, 14866] ), sjöstrand, minst 5 grupper , 1980 (RNo)
Kyrkbyn,viken mellan Kolhusudden och Jaktudden (12F 2h , [66615, 14867] ), sjöstrand, minst 6 grupper , 1980 (RNo)
Saxehammar, Hjorttjärnens sydvästra strand (12F 3h , [6666, 1485] ), sjöstrand, 1 el. flera grupper , 1980 (RNo)
Saxehammar, Hjorttjärnens avlopp (12F 3h , [6666, 1485] ), åstrand, flera grupper , 1980 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), strand av å, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Lernbo v "Gropens" gård (12F 3e , [6669, 1473] ), åstrand, 2-3 best. , 1989 (TLj & LBr)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Spräkla (12F 4e , [6673, 1472] ), i bäck i skogsbryn, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Blötberget, Glaningen (artp.), (12F 3b , [6667164, 1457891] ), strandvåtmark, 3 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Landforsen (artp.), (12F 4d , [6673399, 1466804] ), vid brofästet, 5 plantor/tuvor , 2020 (Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfärd, Tansåhyttan (13F 1a , [67070, 14516] ), strand av å, 1988 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67139, 14619] ), nära älven, spridd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714810, 1462610] ), älvstrand, fåtalig. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ), vattendamm, 2011 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Nässjön (13F 3c , [6716000, 1462290] ), sjö, 1996 (JMa)
Österfors (13F 4b , [6720, 1457] ), sumpig svacka intill byvägen (ev.plant.), 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ), blötpartier i myrkant, rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ), strand, 2020 (SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ), ängsmark,dike, 2015 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Vid inloppet vid dammen i Vrebro (13F 6e , [67325, 14728] ), våt dammkant, sumpmåra och topplösa, 10 ex , 1996 (MBe)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ), bäckkant, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Strandkant vis Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), fuktig strandkant, 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), sank strandkant, flera ställen runt sjön , 1997 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ), strandkant, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark,strand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ), sjöstrand sjö, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Häradsbygden , Ytteråkerö , Björstjärn (13F 6b , [6731930, 1459360] ), vatten, rikligt , 2011 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), strandkant, 2008 (JJa)
Bodleran, Bodaån (13F 8b , [67402, 14574] ), vid vatten, få ex , 1985 (MKp)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ), dammkant, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), damm, 2008 (JJa & IPt)
Östaholsviken (13F 9b , [6746, 1459] ), nära stranden, 1 ex. , 1992 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14566] ), sumpig sjöstrand, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Enåbron (artp.), (14F 0c , [6751758, 1462685] ), precis vid enåns utlopp på norra sidan en grupp svärdsliljor på stenig strand sedan många år. , 2010 (Bengt Oldhammer)
Enån (14F 0c , [67518, 14628] ), åstrand, flera bestånd , 1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö, östra änden av Sjöbron ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [6757410, 1468090] ), vattenbryn, färre än tio , 2011 (GHa)
BODA

Gulleråsen, Byggmästars (artp.), (14F 4d , [6772024, 1466261] ), längs bäck, ca tio. möjligen inplanterad men i så fall för väldigt länge sedan , 2019 (GHa)
Gulleråsen, Byggmästers (artp.), (14F 4d , [6772024, 1466261] ), möjligen inplanterad men i så fall för mer än 40 år sedan, 10 , 2019 (Gunnar Hagelin)
ORE

Noren (14F 6c , [67836, 14624] ), strandkant vid brofäste, färre än tio , 2018 (GHa)
Furudal vid turistbyrån (14F 6c , [67838, 14638] ), kanten av damm, ett litet bestånd , 2007 (GHa)
Tranubäcken (14F 6c , [67841, 14636] ), lugnvatten, ett stort bestånd , 2010 (GHa)
Dalfors hyttområdet (artp.), (14F 7f , [6788513, 1478553] ), kanten av ån, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors. Skolhusdammen (14F 7f , [67888, 14783] ), strand, Tio-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14678] ), kanal, något tiotal , 2016 (GHa)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6809339, 1467686] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
ORSA

Kyrkbyn v.Lillån V-ut -spontan el. inplanterad ? (14E 5g , [6779, 1434] ), näringsrik å. på stränderna, fl.spr.grupper , 1988 (JEd)
Lillån (artp.), (14E 5g , [6779417, 1434537] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Storån (artp.), (14E 5g , [6779615, 1434131] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), 2015 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), 1 m² , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum, Lillån (artp.), (14E 5h , [6778872, 1435785] ), flera bestånd som vuxit där flera årtionden, troligen planterad och sedan spridd, 2013 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.), (14E 5h , [6779074, 1435631] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Mångberg vid Mångån (13E 9g , [6749167, 1433767] ), några lokaler , 2012 (BOr)
N delen av Sollerön vid Siljan (14E 1g , [6758816, 1434508] ), strand, 2012 (BOr)
Bengtsarvet, vid vandringsled (14E 1h , [6757840, 1435480] ), vatten, många , 2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vattenstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Mossel i ån intill vägen (13E 2i , [67114, 14433] ), å, stort best. , 1989 (TLj & LBr)
NÅS

Vid Laxtjärnen (12E 6b , [66827, 14095] ), bäck, c:a 15 blommande ex. , 2011 (MNo)
JÄRNA

Gruckån (13E 1b , [67097, 14083] ), vid en bäcks utlopp i ån, gammal industrmark, 1995 (IJo)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,damm, riklig, inplanterad ,frekvens m.allm. , 2009 (HLe)
Panntjärnen S delen (13E 2c , [6711450, 1412100] ), ~refl~ ,sjöstrand, enstaka , 2003 (HLe)
Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kvarnåker (13E 2e , [6714589, 1423981] ), vägkant/ skogskant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Morn, änget vid älven (artp.), (13E 3d , [6715161, 1419172] ), endast blad (ser inte ut att ha blommat i år)., 1 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
ÄPPELBO

Noret (13E 1a , [67085, 14019] ), i ån, 1997 (IJo)
MALUNG

Västerfall branddamm (artp.), (12D 7i , [6687722, 1392895] ), anläggning i sjö och vattendrag branddamm, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora