Iris germanica    Trädgårdsiris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [671307, 146044] ), gammal ödetomt ,hus rivet för ca 50 år sedan, 1 kvarstående planta , 2011 (IPt)

Dalarnes Flora