Inula salicina    Krissla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

På en holme i Amungen = Ratholmen, 1861 (An: HARTMAN 1864) * ytterst talrik 1917 (Sam) * (13G 0b , [67014, 15090] ), talrik 1988- , 1992 (MDv)
Amungen,Ratholmen (DFl), (13G 0b , [67014, 15090] ), sjöstrand, riklig , 1988 (MDv)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, rikligt , 2018 (IPt & SJa)

Dalarnes Flora