Inula helenium    Ålandsrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), fanns bara ett ex kvar , 1982 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), växte på jordhög, 1980 (Bengt Oldhammer)
ASPEBODA

Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, 1 stor planta , 2010 (IPt)
BJURSÅS

Baggbo (13F 7f , [6737890, 1479410] ), dikeskant, 2011 (JJa)
LEKSAND

Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Lerdal, Märgatu (14F 0c , [6751370, 1463130] ), vägren, ett kraftigt exemplar , 2017 (GHa)
ÄLVDALEN

Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)

Dalarnes Flora