Impatiens parviflora    Blekbalsamin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Lindsnäs Ö. om Rv 68 (70) (12G 3e , [66695, 15219] ), igenväxt hagmark,blandskog, några mindre grupper , 1981 (CWa)
SÄTER

Turistvägen, Nämnsbo (artp.), (12F 8j , [6692340, 1497601] ), park med lövträd, 3 plantor/tuvor , 2020 (Staffan Jansson)
STORA TUNA

Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Tyllsnäs (13F 0g , [6704, 1484] ), i nässelbestånd, 1986 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), utkasthögar, ~10 ex. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
STORA KOPPARBERG

Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718689, 1493843] ), vi upplagsplats, ruderatmark., noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.), (13F 3i , [6718696, 1493837] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Österdalarna

LEKSAND

Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ), spridd på hygge från trädgårdstipp, väl spridd , 2009 (GHa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Stenbacken (14F 1e , [6758310, 1470050] ), vid parkeringsplats, enstaka , 2019 (GHa)
Västerdalarna

MALUNG

Öje (13D 9i , [6745390, 1394880] ), trädgårdsogräs, 2015 (BGM)

Dalarnes Flora