Impatiens parviflora    Blekbalsamin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Lindsnäs Ö. om Rv 68 (70) (12G 3e , [66695, 15219] ), igenväxt hagmark,blandskog, några mindre grupper , 1981 (CWa)
STORA TUNA

Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Tyllsnäs (13F 0g , [6704, 1484] ), i nässelbestånd, 1986 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), utkasthögar, ~10 ex. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
STORA KOPPARBERG

Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Österdalarna

LEKSAND

Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ), spridd på hygge från trädgårdstipp, väl spridd , 2009 (GHa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Västerdalarna

MALUNG

Öje (13D 9i , [674539, 139488] ), trädgårdsogräs, 2015 (BGM)

Dalarnes Flora