Impatiens noli-tangere    Springkorn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Storbyn (12G 5i , [66779, 15409] ), vid bäck, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ), örtrik ängsgranskog ,fuktdråg, t.rikligt , 1988 (DABS)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Vibberbo (12G 7d , [66890, 15164] ), kärrstränder längs ån, ymnig! , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Plösön I Dalälven (12G 5c , [66766, 15126] ), fuktig mark, 10-tal , 1991 (HPe)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ), avloppsdike resp. lundgård, 10-tal , 1986 (CGr)
Nära s "Järnverk" ii Vikmanshyttan (DF-49), (12G 7a , [6686, 1501] ), sandig slänt vid banvall, botten av ravindal , 1986 (EDn)
Skrasselforsen, Vikmanshyttan,Bruket (12G 7a , [66862, 15017] ), bäckkanter, 2 lokaler , 1986 (HPe)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ), åstrand, många , 1988 (MDv)
Norhyttedalarna (artp.), (12G 7a , [6688941, 1502056] ), ravin /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
S. Karlsbo istidsdal (12G 8a , [6691, 1503] ), bäckkant, riklig , 1988 (HPe)
Königshyttan (DFl), (12G 8a , [66914, 15030] ), lundartad veg.längs bäcken, rikl. , 1988 (SJa)
Pershyttan i bäckdälder kring ån (12G 8b , [6690, 1505] ), bäck- o.åstränder, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Svensbodarne N Pungtjärn (12G 8b , [66929, 15068] ), fukt.alskog, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Kolarbobäcken SV Kolarbo SV om lv (12G 9a , [66956, 15006] ), lövdom.bäckdäld, 1989 (JEd & LBr)
Forsboån (DFl-49), (12G 9a , [66960, 15010] ), lunddäld/åkerkant, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ), örtrikt bäcksnår, 1989 (JEd)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäckkant, 1990 (JEd)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6700988, 1502824] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), fuktiga ravinbottnar, rikligt , 1986 (SJa)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), lövlund, 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6693271, 1497497] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694154, 1496246] ), 2014 (Lennart Iselius)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694235, 1496335] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694273, 1496332] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694273, 1496332] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Säterdalen (artp.), (12F 9i , [6695896, 1494877] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen,mot Hyttdammen (12F 9i , [66963, 14922] ), vägkanter, riklig , 1986 (TLj)
Säterdalen (artp.), (12F 9j , [6696141, 1495064] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Säterdalen , 350 m N Ljusterbro (12F 9j , [6696141, 1495064] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Säterdalen (artp.), (12F 9j , [6696288, 1495066] ), noterad , 2005 (Ville Pokela)
Säterdalen , 500 m N Ljusterbro (12F 9j , [6696288, 1495066] ), skogsmark , naturreservat, 2005 (Ville Pokela)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703621, 1481672] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703641, 1481680] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tunaåstrand (artp.), (13F 0g , [6703783, 1481164] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Frostbrunsdalen (artp.), (13F 0g , [6704106, 1481393] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709391, 1479781] ), ca 30 ex några blommande, 30 plantor/tuvor , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Ö om Yttermora mot älven (13F 2f , [67105, 14792] ), älvnipa med gråalskog, 1988 (SNy)
Forshuvudet (artp.), (13F 2f , [6713130, 1479180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
TORSÅNG

Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), ej återfunnen , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), i kanten av aspdunge omgiven av kornåker, 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kottars ,Kottarsberget (DF), (12F 1i , [6659, 1493] ), lundveg i bergsbranten, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (DF), (13F 2c , [67119, 14601] ), ravin, rikligt , 2001 (IPt)
N o Djurås hela ravinbotten från älven till 200 m ovan riksv. (13F 3c , [67166, 14626] ), ravinbotten, mkt.rikl. , 1993 (ÖSp)
100 m NV Nedre gårdarna (13F 3c , [6716600, 1462570] ), ravin, 1996 (JMa)
RÄTTVIK

Stifsgården, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753067, 1461503] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)

Dalarnes Flora