Impatiens glandulifera    Jättebalsamin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [66728, 15377] ), avfallshög vid älven, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Brovallen (12G 2f , [6663490, 1528190] ), utmed uthusväggar, ymnigt , 2010 (GHa)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Rembo (12G 4d , [66739, 15178] ), vägren, flera tiotal , 2012 (GHa)
Grytnäs (artp.), (12G 4e , [6672173, 1522989] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
HEDEMORA

Tomt intill Hovran (artp.), (12G 6c , [6682251, 1513886] ), 2015 (Raul Vicente)
Granbo (12G 7a , [66870, 15023] ), gård (har inte såtts av ägaren), 1 ex. , 1985 (EDn)
S om Hönsan (12G 7b , [66898, 15050] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Sundfiske (artp.), (12G 9c , [6696213, 1512496] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, ymnigt , 2015 (IPt & SNy)
Säter (12F 8j , ), åkanter, riklig , 1988 (SJa)
GUSTAFS

Dalälven vid Solvarbo (artp.), (12F 9i , [6698109, 1492386] ), flera förekomster i ravinkanten mot åker. ej funnen här tidigare. , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Dragsveden (artp.), (12F 9i , [6698971, 1492694] ), spridd i botten av bäcken , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Nygårdsravinen (artp.), (13F 1f , [6706863, 1477623] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707162, 1481284] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Norr Amsberg, hygge ca 450 m SO Motorbanan (artp.), (13F 2e , [6713880, 1473320] ), ca 30-tal plantor på hygge , 2018 (Urban Grenmyr)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), sophögar o.dike, 1 best. , 1987 (TLj)
VIKA

Sörbo (artp.), (13F 1j , [6709910, 1496502] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6710819, 1495135] ), 10 m˛ , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711221, 1495270] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711223, 1495258] ), 30 m˛ , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Liljesund (13F 2h , [6713680, 1489870] ), vägslänt, rikligt , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ggamla Gävlevägen vid Volvo (13F 3i , [67198, 14933] ), vägslänt, flera tiotal , 2013 (GHa)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719483, 1495241] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), efter vägen till naturreservatet, 2015 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Myran, diket N (artp.), (13F 4i , [6721679, 1491916] ), 100 , 2017 (Urban Grenmyr)
Sjulsarvet (artp.), (13F 4i , [6722945, 1492310] ), 100 m2 , 2008 (Tim Hipkiss)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.), (13G 7a , [6735435, 1503911] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Borgärdet (13G 7b , [6735730, 1505170] ), ruderat, flestädes både i och utanför samhället, naturaliserad , 2008 (JWk)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet,int.ån v.lilla bron nedom villaomr. (13G 7b , [67359, 15058] ), strandsnår, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Nor, krönet av Bogärdsbacken (DFl-70), (12F 2h , [6661, 1487] ), 1983 (RNo)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägkant, några ex. , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, enstaka , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Kölabergets vändplan (12F 5c , [66786, 14605] ), fyllnadsmassa på skogsväg, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl (13F 2b , [6712010, 1457200] ), ängsmark, rikligt , 2011 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712740, 1464470] ), skogsmark, hygge, massvis, (planterade ??) , 2006 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, några ex , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460570] ), jordtipp, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713270, 1462730] ), skogsmark , (trädgårdsavfall?), ca 20 ex , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713370, 1461990] ), älvslänt, tipp för bl.a. trädgårdavfall, massvis , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14622] ), barrskog, vid foten av en tall, 1 litet ex. , 1998 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713613, 1462310] ), älvravin, spridd , 2017 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ), vägkant, spridd på många lokaler i hela byn ( snart spridd som lupin ) , 2011 (IPt)
Bäsna, N om fotbollsplanen (13F 2d , [6714280, 1468287] ), blandskog, stort bestånd , 2014 (IPt)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.), (13F 3c , [6715143, 1462612] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås, Öster - Dalälven (13F 3c , [6715944, 1462794] ), ravin mot älven, 2018 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, massvis , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6721690, 1460840] ), nära sjöstrand,förvildad, enstaka , 2003 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6722024, 1460797] ), blanskog med skogsbilväg, massvis , 2017 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [6722040, 1460810] ), upplagsplats efter skogsbilväg i kraftledningsgata, enstaka (2003) , rikligt , 2007 (IPt)
BJURSÅS

Yllevägen 13 (artp.), (13F 6e , [6733309, 1471935] ), bestånd ca 30 m v yllevägen 13, ca 5x5 m , 2018 (Urban Grenmyr)
Kullgärdet (13F 6f , [6734660, 1479830] ), vägslänt/ängsmark, en yta på ca 5x5 meter , 2011 (GHa)
Bultbo (13F 7f , [67380, 14782] ), fåror i kalhygge, rikligt , 2018 (GHa)
Lisstjärns tillopp (13F 7g , [6736680, 1481580] ), fuktig bäckstrand, flertal , 2006 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ), inloppet, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736720, 1481550] ), bäcktillopp, 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.), (13E 7j , [6738154, 1448361] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Fornby (13F 7a , [6738772, 1451884] ), stig mot sjö, 2018 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Västannor (artp.), (13F 5b , [6729590, 1458968] ), vägkant, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Västanvik (13F 6a , [67345, 14535] ), bäckravin, ymnigt , 2014 (GHa)
Badplatsen Västannorstjärn (artp.), (13F 6b , [6730189, 1459145] ), noterad m˛ , 2018 (Petrus Tengnér)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Ullvinäset eft.brukningsväg (13F 6b , [67325, 14591] ), strandsnår, 1 stort bestånd , 1986 (TLj)
Sundet - Åkerötippen (artp.), (13F 6b , [6733201, 1455144] ), noterad , 2018 (Petrus Tengnér)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Parkeringen Norsbrotornet (artp.), (13F 7b , [6735316, 1457025] ), 500 m˛ , 2017 (Petrus Tengnér)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735583, 1456856] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737261, 1455462] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ), spridd på hygge från trädgårdstipp, ymnigt , 2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Dalsberget (13F 8b , [6741130, 1455983] ), skogskant, 2015 (IPt)
Dalsberget (13F 8b , [6741242, 1455625] ), skogskant, stort bestånd , 2015 (IPt)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6742180, 1457920] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
N.Bergsäng (13F 8b , [67442, 14599] ), avfallsplats, ca 30 ex. , 1992 (MKp)
Tällberg, 100 m V Green Hotel (artp.), (13F 9b , [6745232, 1455864] ), vägdike i villaområde, blomning , 2013 (Henrik Berg)
RÄTTVIK

Kvarngatan (14F 0c , [67514, 14628] ), vägslänt, flertal , 2014 (GHa)
NO Hvilan (14F 0c , [6751870, 1462960] ), slänt mot ån, mycket rikligt inom 10 kvadratmeter , 2010 (GHa)
Stifsgården, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753067, 1461503] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Genvägen (14F 0c , [67534, 14632] ), kommunal jordtipp, ymnigt , 2012 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Tuvlittja (14F 1d , [67559, 14682] ), tipp med trädgårdsavfall, ett tiotal , 2011 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, flera tiotal , 2016 (GHa)
BODA

Södra Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ), ängsmark, ymnigt inom 50 kvadratmeter , 2011 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767240, 1468220] ), ~refl~ ,björkdunge, rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [6771680, 1467670] ), dyngstack, ett tiotal , 2014 (GHa)
Kärvsåsen, nära Sågvägen (14F 4d , [6771790, 1467750] ), hästhage, fåtal , 2013 (GHa)
Södra änden av Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ), vägslänt, enstaka (ännu) , 2012 (GHa)
ORE

Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ), trädgårdsutkast, flertal , 2013 (GHa)
Furudal, infarten till biblioteket (14F 6c , [6783890, 1464520] ), vid husvägg, ett stort bestånd , 2014 (GHa)
ORSA

Skattungbyn, intill bron över älven (14E 3g , [67665, 14335] ), trädgårdsutkast, tiotals , 2010 (GHa)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
N Holen (artp.), (14E 5h , [6775407, 1436475] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lunden (artp.), (14E 5h , [6775786, 1435523] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), framgångsrikt ogräs, även i dike och på gödselhög, 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (14E 5h , [6776, 1436] ), längs diken, på spridning , 2008 (BOr)
Orsa kompanis väg (artp.), (14E 5h , [6776517, 1437323] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), ganska torr, sandig, störd gräsmark., 1 plantor/tuvor , 2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap., noterad , 2018 (Claes Möre)
Lisselhedsvägen 31 (artp.), (14E 5h , [6776754, 1436353] ), 1000 plantor/tuvor , 2018 (Per Ax)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), längs bäcken spridd, noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777506, 1436653] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Skogsbacken, Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777524, 1436813] ), 1000 plantor/tuvor , 2018 (Per Ax)
orsa strandpromenad (artp.), (14E 5h , [6778714, 1435069] ), rikligt i strandkanten, 2007 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Mässbacken (14E 7i , [67859, 14447] ), kalhygge, ymnigt , 2011 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, något tiotal , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ), sjöstrand, 2012 (BOr)
MORA

Färnäs-Nusnäs (artp.), (14E 2h , [6763442, 1436082] ), symbolisk prick. på hygge mellan färnäs och nusnäs 1000-tals som dominerade hyggesbilden., 2007 (Bengt Oldhammer)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Lisselby (artp.), (14E 3g , [6766318, 1431287] ), 2010 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), rikligt , 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767030, 1436320] ), ~refl~ ,upplagsplats ,trekorsväg, 1000 -tal ex. i rutan , 2010 (SJo)
VÅMHUS

Sivasbacken (14E 5f , [67792, 14293] ), jordhög, ymnigt , 2009 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, massvis , 2016 (DABS)
JÄRNA

Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1 ex , 1999 (HLe)
Vansbro kyrkogård (artp.), (13E 2c , [6712000, 1413770] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), vid gården, 1997 (IJo)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Avradsberg (12D 9h , [66997, 13858] ), dike trädgårdsrymling, rikligt , 2012 (MNo)
Söder om Sillerö (13D 3i , [67152, 13916] ), utkast, enstaka , 2012 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731710, 1385350] ), ruderatmark, 1 ex. , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora