Impatiens glandulifera    Jättebalsamin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671681, 1539473] ), 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Färjan (12G 4h , [66728, 15377] ), avfallshög vid älven, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Brovallen (12G 2f , [6663490, 1528190] ), utmed uthusväggar, ymnigt , 2010 (GHa)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Rembo (12G 4d , [66739, 15178] ), vägren, flera tiotal , 2012 (GHa)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Grytnäs (artp.), (12G 4e , [6672173, 1522989] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
AVESTA

Gammelängsvägen, Djäknehyttan (artp.), (12G 4d , [6670055, 1517807] ), 10 m˛ , 2019 (Lina Berg)
HEDEMORA

Tomt intill Hovran (artp.), (12G 6c , [6682251, 1513886] ), 2015 (Raul Vicente)
Granbo (12G 7a , [66870, 15023] ), gård (har inte såtts av ägaren), 1 ex. , 1985 (EDn)
S om Hönsan (12G 7b , [66898, 15050] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Stadssjön parkering (artp.), (12G 7c , [6685487, 1511223] ), 10 m˛ , 2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
HUSBY

Övernora gamla Haas 381, Hedemora (artp.), (12G 8c , [6694174, 1512663] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Johan welchermill)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sundfiske (artp.), (12G 9c , [6696213, 1512496] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704455, 1513042] ), lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Långshyttan, Häggliden (artp.), (13G 0c , [6704461, 1513033] ), trädgårdsdeponi/utkast, noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), fuktig gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6702684, 1504604] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, ymnigt , 2015 (IPt & SNy)
Säter (12F 8j , ), åkanter, riklig , 1988 (SJa)
Kullsveden (väst om) (artp.), (12F 8j , [6690780, 1498660] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
GUSTAFS

Dalälven vid Solvarbo (artp.), (12F 9i , [6698109, 1492386] ), flera förekomster i ravinkanten mot åker. ej funnen här tidigare. , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Dragsveden (artp.), (12F 9i , [6698971, 1492694] ), spridd i botten av bäcken , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Västerviken (artp.), (12F 7h , [6688882, 1486538] ), noterad , 2019 (Maja Wressel)
STORA TUNA

Västansjö (artp.), (12F 9g , [6698406, 1484790] ), tips fr allmänhet, noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
Hovgården (artp.), (12F 9g , [6698407, 1484793] ), dalgång, intill dike. schaktarbeten som nyligen utförts har troligen gynnat arten, minst 25 x 10 meter stort bestånd , 2020 (Lars-Ove Wikars)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Trollebo (artp.), (13F 0e , [6701729, 1474206] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Trollebo (artp.), (13F 0e , [6701782, 1474192] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Sörbro (artp.), (13F 0g , [6701638, 1480984] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Hesse (artp.), (13F 0g , [6702009, 1481498] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Tunets idrottsplats (13F 0g , [6702376, 1482670] ), skogsmark nära arenan, 2020 (SNy)
Tunets ip (artp.), (13F 0g , [6702425, 1482593] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Otsvägen (artp.), (13F 0g , [6703132, 1482039] ), tips fr allmänhet, noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705504, 1479111] ), noterad , 2020 (Jakob Wallin)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705751, 1479295] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), i norra delen, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705932, 1479036] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Nygårdsravinen (artp.), (13F 1f , [6706863, 1477623] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Granngården BORLÄNGE (artp.), (13F 1f , [6706868, 1477972] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Lyckan (artp.), (13F 1f , [6707124, 1476877] ), 100 m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Järnvägen (artp.), (13F 1f , [6708196, 1479798] ), längs staketet mot järnvägen. enstaka ex., noterad stjälkar/strån/skott , 2020 (Matilda Elgerud)
Holme (artp.), (13F 1f , [6709335, 1477784] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Sportfältet (artp.), (13F 1f , [6709385, 1477803] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Färjegårdarna (artp.), (13F 1g , [6705978, 1482306] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Matilda Elgerud)
Autolack (artp.), (13F 1g , [6706291, 1481521] ), tips fr allmänhet, noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Kunskapsskolan (artp.), (13F 1g , [6706716, 1481311] ), tips fr allmänhet, noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707162, 1481284] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707380, 1481920] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad m˛ , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), mängder av dem mot skogsholmen i sydväst., noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Holgatan (artp.), (13F 1g , [6707974, 1481703] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.), (13F 1g , [6709803, 1481834] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Norr Amsberg, hygge ca 450 m SO Motorbanan (artp.), (13F 2e , [6713880, 1473320] ), ca 30-tal plantor på hygge , 2018 (Urban Grenmyr)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
FTI station (artp.), (13F 2f , [6711162, 1478803] ), 700 , 2020 (Per Springe)
Fotbollspolansdike (artp.), (13F 2f , [6711206, 1478715] ), 100 , 2020 (Per Springe)
Amsberg (artp.), (13F 2f , [6711228, 1477291] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Skolbäck (artp.), (13F 2f , [6711470, 1478484] ), 1000 , 2020 (Per Springe)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Bysjöns övningplats (artp.), (13F 2f , [6712361, 1477666] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712537, 1475620] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712617, 1475721] ), noterad m˛ , 2019 (Matilda Elgerud)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713929, 1478698] ), jordhög, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Medväga (artp.), (13F 2g , [6711225, 1480073] ), tipp., 40 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
Medväga (artp.), (13F 2g , [6711232, 1480094] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), sophögar o.dike, 1 best. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Tomnäs (artp.), (13F 1h , [6709916, 1486992] ), tips fr allmänhet, noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
VIKA

Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Sörbo (artp.), (13F 1j , [6709910, 1496502] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6710819, 1495135] ), 10 m˛ , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711221, 1495270] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711223, 1495258] ), 30 m˛ , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Falun (artp.), (13F 3j , [6718993, 1496970] ), 5 , 2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Liljesund (13F 2h , [6713680, 1489870] ), vägslänt, rikligt , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718689, 1493843] ), ruderatmark och upplagsplats för stockar, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ggamla Gävlevägen vid Volvo (13F 3i , [67198, 14933] ), vägslänt, flera tiotal , 2013 (GHa)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719483, 1495241] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), efter vägen till naturreservatet, 2015 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Östanfors (artp.), (13F 4h , [6722125, 1489836] ), några få ex. vid husvägg. , 2019 (Urban Gunnarsson)
Östanforsån (artp.), (13F 4h , [6722902, 1489557] ), 20 m˛ , 2019 (Lars Lagerqvist)
Myran, FD I 13 övningsområde (artp.), (13F 4i , [6721370, 1492980] ), noterad , 2019 (Lars Lagerqvist)
Myran, diket N (artp.), (13F 4i , [6721679, 1491916] ), 100 , 2017 (Urban Grenmyr)
Svärdsjögatan, Järlinden, Falun (artp.), (13F 4i , [6721760, 1491894] ), uppträder i flera bestånd, bl a söderut längs bäcken, 20 m˛ , 2019 (ÅSa Säfström)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.), (13F 4i , [6721817, 1494041] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
S Vägskäl Högbovägen (artp.), (13F 4i , [6722102, 1492890] ), noterad , 2019 (Fredrik Lundin)
Sjulsarvet (artp.), (13F 4i , [6722945, 1492310] ), 100 m2 , 2008 (Tim Hipkiss)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Skogsbyvägen 22, Grycksbo, Falun (artp.), (13F 5g , [6729897, 1482726] ), 10 m˛ , 2020 (Elin Boberg)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Bäckkant vid Ramnäsvägen (artp.), (13F 5j , [6726186, 1498560] ), 300 , 2020 (Per Springe)
Parkeringsdike (artp.), (13F 5j , [6726246, 1498705] ), 400 , 2020 (Per Springe)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.), (13G 7a , [6735435, 1503911] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Borgärdet (13G 7b , [6735730, 1505170] ), ruderat, flestädes både i och utanför samhället, naturaliserad , 2008 (JWk)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet,int.ån v.lilla bron nedom villaomr. (13G 7b , [67359, 15058] ), strandsnår, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Nor, krönet av Bogärdsbacken (DFl-70), (12F 2h , [6661, 1487] ), 1983 (RNo)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägkant, några ex. , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, enstaka , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Enekullen (artp.), (12F 1c , [6658797, 1461285] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Lorentsbergtjärn (artp.), (12F 3c , [6667810, 1464881] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.), (12F 3d , [6668767, 1466154] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Sjöfallsvägen, Brittsand, Ludvika (artp.), (12F 4c , [6671275, 1461081] ), 7 m˛ , 2020 (Jeanette Hedman-Waara)
Kölabergets vändplan (12F 5c , [66786, 14605] ), fyllnadsmassa på skogsväg, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant mot ravin, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ), skogsbilvägkanter, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (artp.), (12F 9b , [6695303, 1459685] ), bakom lada, synlig från vägen., 50 , 2020 (Per Springe)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl (13F 2b , [6712010, 1457200] ), ängsmark, rikligt , 2011 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712740, 1464470] ), skogsmark, hygge, massvis, (planterade ??) , 2006 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, några ex , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460570] ), jordtipp, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713270, 1462730] ), skogsmark , (trädgårdsavfall?), ca 20 ex , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713370, 1461990] ), älvslänt, tipp för bl.a. trädgårdavfall, massvis , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14622] ), barrskog, vid foten av en tall, 1 litet ex. , 1998 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713613, 1462310] ), älvravin, spridd , 2017 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ), vägkant, spridd på många lokaler i hela byn ( snart spridd som lupin ) , 2011 (IPt)
Bäsna, N om fotbollsplanen (13F 2d , [6714280, 1468287] ), blandskog, stort bestånd , 2014 (IPt)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.), (13F 3c , [6715143, 1462612] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås, Öster - Dalälven (13F 3c , [6715944, 1462794] ), ravin mot älven, 2018 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, massvis , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
Norra Moje (artp.), (13F 4c , [6721094, 1460403] ), 6 m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Mojesjön (13F 4c , [6721690, 1460840] ), nära sjöstrand,förvildad, enstaka , 2003 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6722024, 1460797] ), blanskog med skogsbilväg, massvis , 2017 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [6722040, 1460810] ), upplagsplats efter skogsbilväg i kraftledningsgata, enstaka (2003) , rikligt , 2007 (IPt)
Linjan (artp.), (13F 4c , [6722042, 1460721] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
ÅL

Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Yllevägen 13 (artp.), (13F 6e , [6733309, 1471935] ), bestånd ca 30 m v yllevägen 13, ca 5x5 m , 2018 (Urban Grenmyr)
Kullgärdet (13F 6f , [6734660, 1479830] ), vägslänt/ängsmark, en yta på ca 5x5 meter , 2011 (GHa)
Bultbo (13F 7f , [67380, 14782] ), fåror i kalhygge, rikligt , 2018 (GHa)
Lisstjärns tillopp (13F 7g , [6736680, 1481580] ), fuktig bäckstrand, flertal , 2006 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ), inloppet, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736720, 1481550] ), bäcktillopp, 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ), tomtmark, 2019 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ), vägkant, 2020 (Kicki Marcus)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.), (13E 7j , [6738154, 1448361] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)
Fjärdgattu, Siljansnäs, Leksand (artp.), (13E 7j , [6739401, 1449625] ), några bestånd precis utanför siljansnäs camping, östra sidan, 20 m˛ , 2020 (fredrik gustafsson)
Näsbyggebyn (13E 7j , [6739741, 14491684] ), dikesren, mycket rikligt , 2020 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742326, 1448429] ), gammal skogsväg, massiv mängd på hygge , 2020 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6738772, 1451884] ), stig mot sjö, 2018 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Västannor (artp.), (13F 5b , [6729590, 1458968] ), vägkant, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Västanvik (13F 6a , [67345, 14535] ), bäckravin, ymnigt , 2014 (GHa)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Badplatsen Västannorstjärn (artp.), (13F 6b , [6730189, 1459145] ), noterad m˛ , 2018 (Petrus Tengnér)
Norr om Västannorstjärn (artp.), (13F 6b , [6730389, 1459185] ), minst, 300 m˛ , 2020 (Petrus Tengnér)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Ullvinäset eft.brukningsväg (13F 6b , [67325, 14591] ), strandsnår, 1 stort bestånd , 1986 (TLj)
Sundet - Åkerötippen (artp.), (13F 6b , [6733201, 1455144] ), noterad , 2018 (Petrus Tengnér)
korsningen Siljansvägen-Limhagsvägen (artp.), (13F 7a , [6737205, 1454976] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Norsbro, Limsjödammen, Leksand (artp.), (13F 7b , [6735199, 1456856] ), tipp av ris mm vid kommunens verksamhet vid norsbro, 60 m˛ , 2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Parkeringen Norsbrotornet (artp.), (13F 7b , [6735316, 1457025] ), 500 m˛ , 2017 (Petrus Tengnér)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735583, 1456856] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6736702, 1455342] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6736713, 1455349] ), 10 m˛ , 2019 (Petrus Tengnér)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6736713, 1455349] ), noterad , 2019 (Petrus Tengnér)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6736737, 1455741] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Lima, Leskand (artp.), (13F 7b , [6736964, 1456286] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
"Vid ""travbanan""" (artp.), (13F 7b , [6737207, 1455479] ), 20 m˛ , 2020 (Åsa Rydell)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737261, 1455462] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lima, Leksand (artp.), (13F 7b , [6737354, 1456631] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ), spridd på hygge från trädgårdstipp, ymnigt , 2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs (artp.), (13F 8a , [6741932, 1454379] ), noterad , 2020 (Tommy Karlsson)
Hjortnäs (artp.), (13F 8a , [6741952, 1454134] ), noterad , 2020 (Tommy Karlsson)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Torrberg Torrbergsvägen 110, Leksand (artp.), (13F 8b , [6740055, 1459617] ), noterad , 2020 (Åsa Rydell)
Dalsberget (13F 8b , [6741130, 1455983] ), skogskant, 2015 (IPt)
Dalsberget (13F 8b , [6741242, 1455625] ), skogskant, stort bestånd , 2015 (IPt)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6742180, 1457920] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743670, 1457288] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Nybodalen (artp.), (13F 8b , [6744181, 1456401] ), bestånd på båda sidor om stigen, noterad , 2019 (Ville Pokela)
N.Bergsäng (13F 8b , [67442, 14599] ), avfallsplats, ca 30 ex. , 1992 (MKp)
Nybodalen (artp.), (13F 8b , [6744380, 1456544] ), spridd längs stigkanten., noterad , 2019 (Ville Pokela)
Nybodalen (artp.), (13F 8b , [6744439, 1456770] ), enstaka längs stigen, noterad , 2019 (Ville Pokela)
Nybodalen (artp.), (13F 8b , [6744444, 1456554] ), stort bestånd nedanför elhuset., noterad , 2019 (Ville Pokela)
Tällberg (artp.), (13F 8b , [6744936, 1456272] ), mot husvägg, noterad , 2019 (Ville Pokela)
200 m söder om Ollasgården (artp.), (13F 8c , [6742553, 1460869] ), ryckte upp de flesta plantorna. fortsätter bekämpning när de vuxit till sig, 500 plantor/tuvor , 2020 (Petrus Tengnér)
Tällberg, 100 m V Green Hotel (artp.), (13F 9b , [6745232, 1455864] ), vägdike i villaområde, blomning , 2013 (Henrik Berg)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745515, 1455585] ), många plantor söder om stigen., noterad , 2019 (Ville Pokela)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745534, 1455519] ), söder om ängen., noterad , 2019 (Ville Pokela)
RÄTTVIK

Kvarngatan (14F 0c , [67514, 14628] ), vägslänt, flertal , 2014 (GHa)
NO Hvilan (14F 0c , [6751870, 1462960] ), slänt mot ån, mycket rikligt inom 10 kvadratmeter , 2010 (GHa)
Stifsgården, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753067, 1461503] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Genvägen (14F 0c , [67534, 14632] ), kommunal jordtipp, ymnigt , 2012 (GHa)
N travbanan (14F 1c , [6755030, 1462930] ), skogsbryn, ymnigt , 2019 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Tuvlittja (14F 1d , [67559, 14682] ), tipp med trädgårdsavfall, ett tiotal , 2011 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, flera tiotal , 2016 (GHa)
BODA

Södra Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ), ängsmark, ymnigt inom 50 kvadratmeter , 2011 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767240, 1468220] ), ~refl~ ,björkdunge, rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lenåsen (14F 3e , [6765010, 1470020] ), gammalt änge, tiotals , 2019 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [6771680, 1467670] ), dyngstack, ett tiotal , 2014 (GHa)
Kärvsåsen, nära Sågvägen (14F 4d , [6771790, 1467750] ), hästhage, fåtal , 2013 (GHa)
Södra änden av Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ), vägslänt, enstaka (ännu) , 2012 (GHa)
Gulleråsen Nål på Sanden (artp.), (14F 4d , [6773971, 1466297] ), stor samling, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ), trädgårdsutkast, flertal , 2013 (GHa)
Furudal, infarten till biblioteket (14F 6c , [6783890, 1464520] ), vid husvägg, ett stort bestånd , 2014 (GHa)
Östansjövägen, Ö om stora diket (artp.), (14F 6d , [6780868, 1468176] ), vägren/dike med jordhög/utkast, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Skattungbyn, intill bron över älven (14E 3g , [67665, 14335] ), trädgårdsutkast, tiotals , 2010 (GHa)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775050, 1437075] ), längs bäcken massor, 500 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skeervägen (artp.), (14E 5h , [6775105, 1436903] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 200 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), massor längs bäcken, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
N Holen (artp.), (14E 5h , [6775407, 1436475] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), bäcken knökfull, 1000 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775579, 1435865] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lunden (artp.), (14E 5h , [6775786, 1435523] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), framgångsrikt ogräs, även i dike och på gödselhög, 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), i diket, 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (14E 5h , [6776, 1436] ), längs diken, på spridning , 2008 (BOr)
Wixnersvägen norra (artp.), (14E 5h , [6776242, 1437394] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lid Annas vägslänt (artp.), (14E 5h , [6776390, 1436943] ), bäcksidor utmed väg., 100 , 2019 (Claes Möre)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776422, 1437136] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa kompanis väg (artp.), (14E 5h , [6776517, 1437323] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), ganska torr, sandig, störd gräsmark., 1 plantor/tuvor , 2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning, noterad , 2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 15 m2 blottlagd stenig jord, ej återfunnen , 2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap., noterad , 2018 (Claes Möre)
Lisselhedsvägen 31 (artp.), (14E 5h , [6776754, 1436353] ), 1000 plantor/tuvor , 2018 (Per Ax)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777264, 1436602] ), 100 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777384, 1436979] ), andrahandsuppgift från Elise Göransson Larsson, noterad , 2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), längs bäcken spridd, noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), 300 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6777479, 1436703] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777506, 1436653] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Skogsbacken, Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777524, 1436813] ), 1000 plantor/tuvor , 2018 (Per Ax)
Enåkvarn, Stenberg, Orsa (artp.), (14E 5h , [6777666, 1437146] ), 200 , 2020 (Fiffi Myrström)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778193, 1436225] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Öster Kricksjön (artp.), (14E 5h , [6778437, 1435889] ), 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
orsa strandpromenad (artp.), (14E 5h , [6778714, 1435069] ), rikligt i strandkanten, 2007 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Ulasgatan 10, Orsa (artp.), (14E 5h , [6779035, 1435346] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Karin Thonpson-Svanfeldt)
Mässbacken (14E 7i , [67859, 14447] ), kalhygge, ymnigt , 2011 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, något tiotal , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ), sjöstrand, 2012 (BOr)
MORA

Klockarhagen Fasanvägen (artp.), (14E 2g , [6764334, 1432397] ), 400 m˛ , 2020 (Jonas Kihlgren)
Klockarhagen Fasanvägen (artp.), (14E 2g , [6764334, 1432397] ), 200 m˛ , 2019 (Jonas Kihlgren)
Mora kommun, Svealand, Käsgatu, Nusnäs, Färnäs, Dalarnas län (artp.), (14E 2h , [6760683, 1436872] ), 1000 plantor/tuvor , 2020 (Elinore Eriksson)
Färnäs-Nusnäs (artp.), (14E 2h , [6763442, 1436082] ), symbolisk prick. på hygge mellan färnäs och nusnäs 1000-tals som dominerade hyggesbilden., 2007 (Bengt Oldhammer)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), massor i lövskogen intill vägen men även spridd bort mot järnvägen, 3000 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Bryggeribacken , Mora (artp.), (14E 3f , [6765996, 1429825] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (peter tallbo)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sanda, Mora (artp.), (14E 3g , [6765308, 1433797] ), flera bestånd vid dike mellan båthamn och timmerupplag, noterad , 2020 (Anders Paulsrud)
Lisselby (artp.), (14E 3g , [6766318, 1431287] ), 2010 (Bengt Oldhammer)
Moraparken (artp.), (14E 3g , [6766490, 1431549] ), jordhög, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), rikligt , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bjornäsvägen, Mora (artp.), (14E 3g , [6768259, 1430116] ), 40 m˛ , 2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767030, 1436320] ), ~refl~ ,upplagsplats ,trekorsväg, 1000 -tal ex. i rutan , 2010 (SJo)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773592, 1428243] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Sivasbacken (14E 5f , [67792, 14293] ), jordhög, ymnigt , 2009 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

vägkant, Säfsen (artp.), (12E 3e , [6669088, 1423451] ), noterad , 2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, massvis , 2016 (DABS)
JÄRNA

Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1 ex , 1999 (HLe)
Vansbro kyrkogård (artp.), (13E 2c , [6712000, 1413770] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), vid gården, 1997 (IJo)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Avradsberg (12D 9h , [66997, 13858] ), dike trädgårdsrymling, rikligt , 2012 (MNo)
Söder om Sillerö (13D 3i , [67152, 13916] ), utkast, enstaka , 2012 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731710, 1385350] ), ruderatmark, 1 ex. , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora