Impatiens balsamina    Balsamin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 1 ex. , 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Dalbäcken (artp.), (13F 1g , [6706246, 1483528] ), noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
ASPEBODA

Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)

Dalarnes Flora