Iberis sempervirens    Vinteriberis


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Döda fallet (12G 3e , [66699, 15210] ), slaggutfyllnad vid älven, 1 stort ex , 1991 (PDm)

Dalarnes Flora