Hyssopus officinalis    Isop


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Boda, 50 m SV kyrkan (14F 3d , [67661, 14676] ), torrslänt intill vägen (enl. ABj vuxit där åtm. sedan 1950!), 1 litet best. (=1 m2) , 1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, frekvens m.allm. , 2001 (GHa)

Dalarnes Flora