Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), betesmark,skogsgläntor, spridd ,(9 lokaler) , 1987 (PDm)
GARPENBERG

"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), öppen mark genom slyrensning, spridd , 1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng i fd betesmark, 1990 (JEd)
Jälken, väg W740 (artp.), (12G 7e , [6687748, 1524733] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ), gamla slåttermarker, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Skedvibacken (12F 5j , [66778, 14960] ), fåtal , 1989 (CGr)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kraftledningsgata (artp.), (12G 9g , [6695710, 1531108] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, ~10 ex , 1987 (SJa)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ), fritidstomt i skogsmiljö, 2008 (DABS)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
Backus (12F 7i , [66869, 14927] ), ängsmark/ åkerkant/vägren, 3 ex , 1991 (SJa)
Björnbo (12F 7i , [66878, 14925] ), gräsmark/ lövdominerad skog, troligen 5 ex , 1991 (SJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691248, 1491338] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen n.Folkparken (12F 8j , [6692, 1497] ), örtrika ravinslänter, 1988 (JEd)
GUSTAFS

Backa södra (artp.), (12F 9i , [6697391, 1491378] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [6684, 1472] ), vägkanter, enst. , 1989 (TLj & LBr)
St.Bråfall (12F 6e , [66846, 14727] ), blandskogskant / gammal industrimark, m.rikligt , 1989 (SJa)
St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6688922, 1486661] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rusgården (artp.), (12F 7h , [6689316, 1486033] ), vägkant, noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ), gammal ängsrest, rikl. , 1987 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691, 1477] ), vägrenar längs landsvägen, 1989 (TLj & LBr)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Väster om Källarbo (artp.), (12F 8h , [6690754, 1487118] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Landsvägen vid Magnilbo (artp.), (12F 8h , [6691292, 1489065] ), 8 , 2018 (Maja Wressel)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, spridd , 1987 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
VIKA

Kyrkbytjärn Vika Falun (artp.), (13F 2j , [6710990, 1495170] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
ASPEBODA

Fränngården,Öv.grönbo (artp.), (13F 4g , [6720096, 1480703] ), noterad , 1999 (Bo karlstens)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729062, 1498396] ), väg omgiven av tomter, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Ön (13G 7b , [6736320, 1506910] ), blandskog, enstaka , 2008 (JWk)
ENVIKEN

O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ), gammal ängsmark, 2009 (DABS)
Forsberget (artp.), (14F 3i , [6768706, 1494876] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Pär Karlsson)
Klockars vall, Grejsan (artp.), (14F 3j , [6767915, 1496197] ), fäbodvall, 1 , 2016 (Jörgen Sundin)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gåsmossen , 1,5 km S Malingsbo (11F 8f , [66439, 14794] ), gammalt bete,dikeskant, ~10 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1491] ), liten ängsbacke v.skolan, 1989 (TLj & LBr)
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), svinrotäng m.fältgentiana, 1989 (TLj & LBr)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ), tidigare betad torräng, ~20 ex. , 1987 (TPe & LNo)
Gustafsberg på åsen (12F 2i , [6661, 1490] ), sandig backe, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Svedarna (12F 3h , [6668, 1486] ), kohage m. björk, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ), ängssluttning mot sjön,avbetad, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
St.Moren (12F 3i , [6667, 1494] ), igenväxande ängsmark, enst. , 1989 (TLj & LBr)
L. Moren (12F 3j , [6666, 1495] ), vägkant, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Holmsjön (12F 4h , [6673, 1488] ), vägkant, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6671192, 1498502] ), so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt, enstaka , 2004 (ALu & TPe)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta, SV Björsjö (12F 0d , [66526, 14677] ), granskog,på kolstybb o.slagg, 5 ex. , 1986 (TLn)
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66572, 14724] ), gammalt bete, ~5 ex , 1986 (TLn)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663790, 1470194] ), vägkant, 21 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663795, 1470176] ), vägkant, 2 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663810, 1470185] ), vägkant, 11 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663822, 1470168] ), vägkant, 18 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663843, 1470159] ), vägkant, 18 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663882, 1470163] ), vägkant, 2 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663894, 1470165] ), vägkant, 23 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663918, 1470156] ), vägkant, 3 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663938, 1470163] ), vägkant, 2 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Mårtes ovan gården (12F 6f , [6681, 1475] ), torr ängmark med klippor, 15 ex. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6673880, 1463060] ), vägkant i kanten av hygge, 1 ex , 2004 (HWk)
Ställberget, Ludvika (artp.), (12F 4d , [6671660, 1465010] ), 21 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Ställberget, Ludvika (artp.), (12F 4d , [6671660, 1465010] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), kalkpåverkad barrskog, 2004 (HWk)
Dröverka (artp.), (12F 5c , [6675767, 1460660] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 4 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget, SV om Södra Gussjön (artp.), (12F 5c , [6677208, 1464107] ), lågörtbarrskog på gammal varphög i område med gruvhål, varphögar och skog, 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön, gruvområde (artp.), (12F 5c , [6678322, 1463962] ), vägkant vägslänt mellan väg och sligdamm, 2015 (Janolof Hermansson)
Morberget, efter gamla Borlängevägen nära Konstgrind (artp.), (12F 6d , [6683898, 1468024] ), örtrika vägkanter, 2015 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673773, 1441357] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ), lieslagen gårdsbacke, flertal ex. (rapp.ss Arnica,men år enl Hwk förväxlad) , 1988 (HWk)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689377, 1458989] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Morberget W646 AV3960 (artp.), (12F 7d , [6685691, 1467695] ), vägkant, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergsklack toppen (12F 8b , [66904, 14592] ), öppen hällmark, några plantor , 1987 (PHe)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [66956, 14529] ), slåtteräng, sparsam , 1987 (LBr)
stockgropens fäbod (artp.), (12F 9b , [6696169, 1459442] ), 2015 (Pelle FlorellLars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ), betesmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Söder om Rista (13F 2b , [6711940, 1456787] ), skogsbilvägkant, många ex , 2020 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Svedjan mot älven (13F 2c , [6713, 1461] ), älvbrinkar m.ängsveg., fl. , 1989 (TLj & LBr)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ), torr slänt mot bruksväg, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, riklig. , 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, 20-tal ex , 1991 (JEd)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Naturminnet Moje, 100m S om längs väg och järnväg (artp.), (13F 4b , [6721041, 1459839] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Moje, Naturminnet, 100 m söder om. Längs väg och järnväg. (artp.), (13F 4b , [6721116, 1459840] ), i vägkant och i gles tallskog, 20 plantor/tuvor , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gagnef Tjärnedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721116, 1459840] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Tjärnhedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721123, 1459825] ), noterad , 2019 (Samuel Johnson)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721136, 1459827] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Gagnef jvgstn, banvallen 1 km N (artp.), (13F 4b , [6721223, 1459842] ), noterad , 1993 (Erling Jirle)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14612] ), ängsmark, spridd , 2003 (DABS)
ÅL

Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ), sandiga vägkanter, 1992 (JEd)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727292, 1467906] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.), (13F 5e , [6727737, 1473764] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ), fuktig skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ), fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana, 10 ex , 1996 (MBe)
Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ), ~refl~ ,ängsmark som slås med lie, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), ängsrest, 1989 (JEd)
Rog (13F 7h , [6736180, 1487371] ), tomtmark, 2015 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724, 1448] ), slåtterängsrest, fåtalig , 1987 (LBr)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ), vägkant/dike, 2018 (IPt)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6726408, 1457462] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727145, 1458287] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Berg ,mot Rönnäs (13F 6c , [6732, 1462] ), stig i skogen, enst. , 1987 (TLj)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Atlasruta (13F 8c ), ängar, skogsbryn, mindre allmän , 1986 (MKp)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 8c , [6742222, 1461518] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, enstaka , 2008 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Tällberg, längs vägen t.brygga (13F 9b , [67459, 14554] ), ängskant mot tomt, 1 ex.i blom , 1988 (TLj)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, ganska många stora ex , 2008 (JJa & IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 2d , [6761581, 1465170] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
BODA

V om Skedtjärn (14F 2d , [6760, 1468] ), kalktorräng på sand, rikligt , 1987 (JEd)
Styggforsen (14F 3d , [67657, 14668] ), kanten av väg/stig, enstaka , 2006 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
ORE

Ärteråsen (14F 8c , [6792, 1462] ), fäbodens idag enda slagna hackslog! samt i övr.spridd på fäb., fl. , 1988 (TLj & LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ), betesmark, c:a 5 ex , 1987 (LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [6793, 1462] ), fäbodens idag enda slagna hackslog! samt i övr.spridd på fäb., fl. , 1988 (TLj & LBr)
Hökåsens sydsluttning (artp.), (14F 8h , [6790143, 1488908] ), tallskog på morän, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ), hygge, möjligen gammal kojplats, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ), lövrik västbrant, 10-tal ex , 2009 (BOr)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), spridd, ofta gruppvis i lövskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), spridd, ofta gruppvis i lövskogar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), spridd, ofta gruppvis lövskogar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Vångsgärde S-ut strax Ö lv. (14E 4h , [67735, 14360] ), kalktorrängsveg.mot grusväg, m.Pote.arg. o Briza, enst. , 1988 (JEd)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774131, 1437097] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774131, 1437097] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga, öst (artp.), (14E 5h , [6775839, 1436627] ), 3 plantor/tuvor , 2014 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), tämligen stenig, skogsbunden övergiven tomt i ängslandskap, 1 plantor/tuvor , 2019 (Claes Möre)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Enåns N-sida N om Näsgårdarna (14E 5h , [67777, 14373] ), liten torräng intill ån, t.rikl! (se rapportbladet) , 1987 (JEd)
V.Stackmora mot Heden (14E 6h , [67804, 14385] ), kalkfuktängsrest slåtter m.älväxing,brudsporre,hårstarr,etc, enst. , 1988 (JEd)
Frisks äng i Bjus (artp.), (14E 6h , [6784365, 1436213] ), 3 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
avk2019MITT566 (artp.), (14E 6i , [6781559, 1442313] ), ytterslänt, 5 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT154 (artp.), (14E 6i , [6782564, 1443478] ), ytterslänt, 5 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6782975, 1443116] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholen S-ut n.lv. (14E 6i , [6783, 1440] ), kalkpåv.torräng på sand, 1987 (JEd)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
SO Kallholen n.Åberga-vägen (14E 6i , [67834, 14415] ), örtrik gräsäng i skogssvacka, enst! , 1987 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783434, 1440669] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
SV Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ), vägkant m torrängsveg-kalkpåv.sand, enst! , 1987 (JEd)
Kallholen v.jvg,fl! (14E 6i , [67844, 14409] ), jv-bank, t.rikl! , 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängskant, 1990 (JEd & LBr)
Kallholen v.jvg,fl! (14E 6i , [67847, 14411] ), jv-bank, t.rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga S-ut strax Ö lv. (14E 6i , [67847, 14413] ), slåtteräng, m.hårstarr,darrgräs,låsbräken,blåsuga, enst. , 1988 (JEd)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784982, 1441345] ), någonstans här längs järnvägen växte de koncentrerat, 120 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Hornberga (14E 7h , [67879, 14358] ), S-exp. örtrik skogsglänta, m.piprör o örnbräken, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,vid slogboden (14E 7i , [6785211, 1443508] ), 2 ex. , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, 5 ex , 2011 (LBr)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ), torrängsveg.i S-exp kalkklippa mot ån (Sydväxtbergs-flora!), t.rikl! , 1985 (JEd)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ), artrik hävdad slåtteräng, rikligt , 1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ), torräng som betas, rikligt , 1987 (LBr)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790634, 1445692] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 7a , [6786114, 1450097] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
MORA

Siljansfors försökspark ,Harkonbergets S topps sydsluttning (14E 0e , [67528, 14212] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753490, 1422240] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14232] ), 1982 (Göran Thor)
Heden, Nusnäs (artp.), (14E 2h , [6762790, 1436810] ), vägslänt, 10 plantor , 2011 (Ralf Lundmark)
avk2019MITT430 (artp.), (14E 2h , [6764877, 1437490] ), bakslant, 15 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT499 (artp.), (14E 2h , [6764878, 1437479] ), innerslänt, 25 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Hemus (artp.), (14E 3f , [67661, 14298] ), 50-tal vid hemus bryggeri, 1991 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.), (14E 3f , [6766137, 1429865] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (14E 3h , [67655, 14363] ), längs byvägen, 2001 (TLj)
Färnäs (14E 3h , [6765960, 1436920] ), ~refl~ ,vägdikeskant, 2011 (SJo)
Bergkarlås (14E 3h , [6769, 1436] ), div.ängsrester o.vägkanter, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Läde (artp.), (14E 4e , [6771460, 1421818] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Roger Gran)
Säs 125 (artp.), (14E 4e , [6772573, 1423055] ), 20 , 2019 (Kristofer Holmsten)
avk2019MITT485 (artp.), (14E 4e , [6773862, 1420516] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT159 (artp.), (14E 4e , [6773863, 1420492] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Hökberget, 1 km öst (artp.), (14E 4e , [6773870, 1420500] ), vägslänt, 7 plantor , 2011 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6770450, 1425160] ), tallskog på klapper, spridd , 2011 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Sjurbyn i Oxberg (14E 5b , [6779, 1407] ), gammal linda o kanter, 1989 (TLj & LBr)
avk2019MITT400 (artp.), (14E 5d , [6776082, 1417206] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT112 (artp.), (14E 5d , [6777005, 1416126] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Härkämäck (artp.), (15E 2d , [6810684, 1416633] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok (artp.), (15E 4b , [6821949, 1408093] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Väg 242 vid infarten till Finngruvan (13E 8b , [67403, 14094] ), vägren, c:a 10 ex , 2015 (MNo)
Tiberget (14D 3i , [6767, 1392] ), liten hackslog, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767890, 1392655] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
ÄLVDALEN

Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tvåråberg (14D 6i , [67806, 13920] ), torr ängskant, sparsamt , 1987 (LBr)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6783276, 1399437] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785865, 1396225] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ), artrika slåtterängar, rikligt , 1987 (LBr)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Okbodarna (14D 8i , [67940, 13939] ), slåtteräng, sparsam , 1987 (LBr)
Rämna fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ), slåtterängängsrester, riklig , 1987 (LBr)
avk2019MITT574 (artp.), (14D 8j , [6790347, 1399460] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT23 (artp.), (14D 8j , [6790365, 1399403] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT18 (artp.), (14D 8j , [6790373, 1399394] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT101 (artp.), (14D 8j , [6790403, 1399155] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT138 (artp.), (14D 8j , [6790404, 1399160] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT612 (artp.), (14D 8j , [6790417, 1399106] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT550 (artp.), (14D 8j , [6790426, 1399095] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6790443, 1399131] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
avk2019MITT579 (artp.), (14D 8j , [6790500, 1398969] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT54 (artp.), (14D 8j , [6790613, 1398806] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT261 (artp.), (14D 8j , [6790703, 1398676] ), 1,, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Dåråberg (14D 8j , [67931, 13998] ), slåtterängsrest, något 10-tal , 1987 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, sparsam vid linda , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.), (14D 9i , [6798634, 1393246] ), frisk gräsmark vägkant, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg, 2km SO Rämma (artp.), (14E 7a , [6787942, 1400537] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407610] ), vägrenar, ängsbackar, ett ex , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Väsa (14E 7b , [6788610, 1405530] ), vägren och grusplan vid hembygdsgården, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ), betad vägkant, några ex , 1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795930, 1407200] ), örtrik vägslänt, stort bestånd , 2017 (LBr)
ÅmotkojanSO om (artp.), (15D 0g , [6804167, 1384057] ), torr vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13969] ), ängskant, lokalt riklig , 1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Brindberg (15D 0j , [68037, 13998] ), hävdad slåtteräng, lokalt riklig , 1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kälkån nära Korvbäckkojan (15D 1f , [6809660, 1379820] ), vägkant vid gammalt timmerlägg, sparsam , 2007 (LBr)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ), slåtterängsrest, några ex , 1987 (LBr)
HAMRA

Svansjöbäcken SV Rörsjön (16E 0j , [68542, 14453] ), blockrika genomspolade stränder, 1988 (PSt)
Björnån,fallet uppströms Voxnavägen (16E 1i , [68580, 14431] ), strand, tidigare känd lokal vid Noppikoski spolierad , 1988 (PSt)
Västerdalarna

FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, t.riklig , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [66963, 14465] ), slåttad fäbodvall,stagghed, 1989 (TLj & LBr)
Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696336, 1446541] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fagerbergets fäbod (12E 9j , [66964, 14466] ), hävdad slåtteräng, spridd i ängen , 1987 (LBr)
Risåsarna (12E 9j , [6699360, 1447710] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Risåsa (artp.), (12E 9j , [6699369, 1447684] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, 1 blommande ex , 2009 (LBr)
Grimsholarna (13E 1h , [67057, 14399] ), div.ängsrester, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [67105, 14378] ), hackslåttermark på fäbodvall, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Mosselbodarna i SO (13E 2i , [6714, 1440] ), ängsmark, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, t.rikligt , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ), fäbod, 2011 (IPt)
Rundberget (13E 2j , [67137, 14495] ), ängsmark, spars. , 1989 (TLj & LBr)
NÅS

Moråsens fäbodar (artp.), (12E 6f , [6684811, 1425193] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tomt privat (artp.), (12E 6g , [6684807, 1434426] ), ökar inte av sig!, 1 plantor/tuvor , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ), ängsartad blandskog, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), järnvägsbank nära landfäste bro, rikligt , 2015 (IPt)
JÄRNA

Stardasforsen N sidan älven (13E 0c , [6704031, 1412814] ), ~refl~ ,fd slåttermark, ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Krogens fd fäbod 400 m SO (13E 1c , [6707580, 1413460] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 1990 (HLe)
Uppsälje, vägen upp till Born. (artp.), (13E 2d , [6710261, 1418502] ), 6 plantor/tuvor , 2019 (Anders Lindholm)
Uppsälje. Vägkanter längs vägen till Öna, kraftledningen. (artp.), (13E 2d , [6710566, 1417613] ), 170 plantor/tuvor , 2019 (Anders Lindholm)
Flintbodarna 500 m N (13E 3c , [6718385, 1411291] ), ~refl~ ,banvall, 1989 (HLe)
Fritidshus västra sidan Vanån strax ovanför Vansforsen (13E 4b , [6722374, 1409473] ), ~refl~ ,fritidshus med ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kvarnsjön (artp.), (13E 4d , [6722677, 1418765] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

1 km NNV Oxbäcken (13D 1i , [6709550, 1392820] ), vägren, 4 , 2020 (MNo)
Tyngsjövägen (13D 2i , [6710050, 1392370] ), vägkant, 2015 (BGM)
Säljåker (13D 3i , [6719420, 1390820] ), vägkant, 2015 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ), järnvägsbank, 100-tals , 2015 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
TRANSTRAND

Berga , i vägren längs landsvägen (14D 5c , [6779, 1364] ), torr gräsmark / gml åkerkant, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Vörderås (14D 5d , [6777, 1366] ), vägkanter, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Åsen (artp.), (14D 6c , [6781164, 1364448] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Åsen (artp.), (14D 6c , [6781255, 1364487] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Åsen (artp.), (14D 6c , [6781462, 1364366] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.), (14D 6c , [6781985, 1364215] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.), (14D 6c , [6781989, 1364216] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.), (14D 6c , [6782044, 1364248] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.), (14D 6c , [6782044, 1364248] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.), (14D 6c , [6782058, 1364244] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Röen (artp.), (14D 7c , [6785855, 1363094] ), slänt mot väg, 250 plantor/tuvor , 2017 (Margareta Edqvist)
Röen (14D 7c , [6786, 1362] ), vägkant, spridd , 1989 (TLj & LBr)
Saxeggen (artp.), (14D 7c , [6786790, 1362780] ), slänt mot väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Saxeggen (artp.), (14D 7c , [6786810, 1362780] ), slänt mot väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Saxeggen (artp.), (14D 7c , [6786830, 1362770] ), slänt mot väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Väg 311 vid Röen N om Sälen, mellan riksvägen och parallellväg (artp.), (14D 7c , [6786835, 1362761] ), vägkant och vägslänt, noterad , 2018 (Lennart Persson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, två ex på p-platsen , 2008 (MNo)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), S-exp branta älvbrinkar i skogsbryn, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820530, 1362570] ), tallhed med kalkinslag, ca 5 ex , 2009 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
IDRE

Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), örtrikt dråg, sparsam , 2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), örtrik rasmark i sydväxtberg (ca 710 m.höjd), mkt.rikl! , 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865856, 1339700] ), 2015 (Henrik Weibull)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13395] ), kalktallskog, spars! , 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark, sparsamt men spridd , 1990 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), kalkpåv.ängsgranskog, 1987 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora